Cookie- og persondatapolitik

Introduktion
Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: digst.dk/sikkerhed/digitale-tilsyn/tilsyn-med-cookieomraadet/introduktion-til-cookies

Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

  • google-analytics.com
  • net

Hvorfor har vi en persondatapolitik?
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik om behandling af persondata. Alpha-Lingua[i] er i visse situationer dataansvarlig, og vi sikrer, at persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis kunder vil i kontakt med os, findes vores kontaktoplysninger på www.alpha-lingua.dk.

Vi har en fair og gennemsigtig databehandling
De persondata, som kunder stiller til rådighed for os i forbindelse med løsning af opgaver, bliver kun brugt til dette formål.

Vi indhenter som udgangspunkt ikke data om kunder fra andre, fx en leverandør, myndigheder eller samarbejdspartner. Hvis det rent undtagelsesvis sker, oplyser vi den pågældende kunde om det senest 10 dage efter. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente disse persondata.

Vi anvender denne type data om kunden
Vi anvender de persondata, som kunden giver os, for at vi kan løse den aftalte opgave.

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun persondata, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er baggrunden for indsamlingen. Formålene er at løse de opgaver, som er aftalt med kunden.

Formålet er afgørende for, hvilke typer data om kunden, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål, og vi minimerer mængden af data, som kunden skal oplyse.

Hvis vi ønsker at anvende persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi kunden om det nye formål og beder om kundens samtykke, før vi påbegynder databehandlingen med det nye formål for øje. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi kunden om dette.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte opgaver. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.

For at beskytte kunder mod at uvedkommende får adgang til kundedata, har vi interne forretningsgange som sikrer, at kun de personer for hvem det er relevant og nødvendigt i forhold til deres arbejdsfunktion, får adgang til personoplysninger.

Vi kontrollerer og opdaterer persondata
Vi sørger for at kontrollere, at de persondata, vi behandler om kunder, ikke er urigtige, ufuldstændige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere persondata løbende i det omfang, det er relevant. Undtaget herfor er eventuelle personoplysninger i materiale, vi modtager til oversættelse eller i forbindelse med tolkning, idet vi hverken kontrollerer eller opdaterer disse.

Da vores ydelser er afhængige af, at data er korrekte og opdaterede, beder vi kunden oplyse os om relevante ændringer i data.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Vi videregiver ikke persondata uden samtykke fra kunden
Vi videregiver ikke persondata til samarbejdspartnere og andre aktører – f.eks. til brug for deres markedsføring – medmindre vi har aftalt det med kunden i forbindelse med indsamlingen eller indhenter samtykke fra kunden efter at have informeret denne om, hvad kundens data vil blive brugt til. Kunden kan til enhver tid bede os stoppe videregivelsen af personoplysninger, uanset at det er aftalt, eller kunden på anden vis har samtykket til det.

Vi indhenter dog ikke kundens samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af websitets indhold.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@alpha-lingua.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Kontorfællesskabet Alpha-Lingua
Kattesundet 12 A
1458 København K
Telefon: 33 14 66 26
E-mail: info@alpha-lingua.dk

[i] ”Alpha-Lingua” henviser i dette dokument til alle virksomheder, som er en del af Kontorfællesskabet Alpha-Lingua:

Anne Laugesen ApS (Anne Simonsen): CVR 31884144

Carina Graversen: CVR 25892755

Lundén v/Paulina Lundén: CVR 31687063

Lariani Language Solutions v/Silvia Jennifer Lariani: CVR 33934203

Translatør og tolk Flemming Vogdrup: CVR 57197757

Translatør og tolk Ditte Andersen: CVR 39307804

Translatør og tolk Vinni E. von Benzon: CVR 36145803

Engelsk

Certificeret translatør og tolk i engelsk

Anne Simonsen
Tlf. +45 42 43 60 66
simonsen@alpha-lingua.dk

Om Anne

Tysk

Translatør og tolk, cand.ling.merc. i tysk

Flemming Vogdrup
Tlf. +45 40 87 48 63
vogdrup@alpha-lingua.dk

Om Flemming

Italiensk

Certificeret translatør og tolk i italiensk

Carina Graversen
Tlf. +45 26 27 12 48
graversen@alpha-lingua.dk

Om Carina

Italiensk

Certificeret translatør og tolk i italiensk

Silvia J. Lariani
Tlf. +45 21 28 25 23
lariani@alpha-lingua.dk

Om Silvia

Polsk

Certificeret translatør og tolk i polsk

Paulina Lundén
Tlf. +45 50 52 58 56
lunden@alpha-lingua.dk

Om Paulina

Spansk

Translatør og tolk - cand.ling.merc. i spansk

Ditte Andersen
Tlf. +45 26 15 12 24
andersen@alpha-lingua.dk

Om Ditte

Engelsk

Certificeret translatør og tolk i engelsk

Vinni E. von Benzon
Tlf. +45 22 76 66 11
benzon@alpha-lingua.dk

Om Vinni