Carina Graversen

Certificeret translatør og tolk i italiensk

Carina Graversen
Tlf. +45 26 27 12 48
graversen@alpha-lingua.dk

Tolkning med ro og overblik

Carina Graversen er italiensk tolk for offentlige myndigheder og virksomheder. Hun indgår smidigt og professionelt i en tolkesituation og lever sig ind i rollen som den, hun tolker for.

Hvad enten Carina tolker i en retssal, på et advokatkontor eller under en politiafhøring, indtager hun en diskret, men nærværende position. Hun er certificeret translatør og tolk i italiensk og kan både formidle juridiske nuancer og andre menneskers sindsstemninger.

Fra anholdelse til retssag

På alle tider af døgnet kan Carina blive ringet op af politiet, der skal bruge en italiensk tolk til en afhøring. Afhøringen kan spidse til, hvis den anholdte er påvirket eller vred. Men i de tilfælde bevarer Carina roen og tolker ubemærket mellem den anholdte og politiet.

En af Carinas styrker er at fornemme og formidle sindsstemninger, og hendes stemmeleje kan afspejle om en anholdt er på nippet til at blive opfarende. Omvendt kan hun med rolig og myndig stemme gengive betjentens ord om, at den anholdte skal forholde sig i ro.

Efter en politiafhøring bliver Carina ofte bedt om at møde i retten den efterfølgende dag for at tolke, hvis den anholdte fremstilles i grundlovsforhør. Er der belæg for en retssag, kan Carina også blive engageret til at tolke mellem forsvarsadvokaten og den anholdte i det videre forløb, fordi hun nu har et godt indblik i sagen.

Italiensk tolkning og oversættelse i civilsager

Carina er specialiseret i tolkning og oversættelse af jura, og advokater hyrer hende til civile sager, der har med Italien at gøre. Det kan for eksempel være, når en dansk og en italiensk virksomhed bliver uenige om produktansvar, eller når et dansk-italiensk forældrepar bliver uenige om forældremyndigheden.

Advokater og domstole sender stævninger, svarskrifter og kendelser til Carina, som hun oversætter til og fra italiensk, og som efterfølgende indgår i retssagen. Hvis sagen ender ved en domstol, tolker hun for den italienske klient og de øvrige parter, så alle ved, hvad der foregår under retssagen.

Tolk ved salg af italienske produkter og foredrag

Carina arbejder også som tolk ved pressekonferencer og salgsmøder, når italienske producenter ønsker at sælge deres produkter i Danmark eller når en italiensk ekspert holder foredrag fx om den italienske mafia.

Det går stærkt, når Carina Graversen skal tolke et italiensk oplæg til dansk. Men hun har sin notatteknik i orden, og når hun har taget noter, giver hun tegn til taleren om at holde en pause, så hun kan tolke til dansk. Herefter tolker hun indholdet struktureret og roligt, så de danske tilhørere ikke skal bruge mentale kræfter på at forstå budskabet.

Arbejdsområder

Tolkning og oversættelse af dokumenter og tekster inden for: Alternativ energi, arbejdsmarkedsforhold, arkitektur, boligindretning, bygge- og anlæg, civilret, design, ejendomshandel, eksamenspapirer, fodbold, fødevarer, jura, landbrug, legetøj, luftfart, marketing, mode, musik, organiseret kriminalitet, politik, rejser, reklame, skat, strafferet, telekommunikation, turisme, underholdning, undervisning, vin, virksomhedsregnskaber og økonomi.
Coaching og Enneagrammet på italiensk: Carina Graversen er også uddannet inden for coaching og har specialiseret sig i Enneagrammet. Hun coacher både på dansk og italiensk og hendes klienter er fortrinsvis italienere bosiddende i Danmark, der ønsker karriere- og jobafklaring, men hun coacher også inden for personlig udvikling, se Carinas separate website her.

Erfaring
 • Ekstern lektor på Københavns Universitet (KU), (2013-)
 • Oprettelse af Forberedelseskursus til Translatøreksamen i italiensk (2009-)
 • Ekstern lektor ved Copenhagen Business School (CBS), (2002-2013)
 • Kulturtræningskurser for danske virksomheder og udsendte medarbejdere
 • Forberedelseskurser og eksamination af danske og udenlandske studerende, CEMS, CBS
 • Selvstændig praktiserende translatør og tolk siden 2001
 • Selvstændig foredrags- og kursusvirksomhed
Uddannelse
 • Konferencetolk (simultantolk) i italiensk, Europæisk Master i Konferencetolkning, CBS (2010)
 • Translatørbeskikkelse i italiensk (2002)
 • Cand.ling.merc. i italiensk, CBS (2002)
 • BA i italiensk og engelsk, CBS (1998)
Kurser
Foredrag, workshops, konferencer
 • ”Tolkning i Danmark”, Tolkekonferansen 2024, Oslo, Norge
 • Ansvarlig for planlægning af NORDIC 2023, Nordisk tolkelærerseminar, Københavns Universitet
 • Paneldeltager ved seminar: ”Sociolinguistic perspectives on challenges in interpreting encounters in the Danish public sector”, Københavns Universitet (2023)
 • Workshop om Enneagrammet, Translatørforeningen
 • ”Tolkning i Danmark” ved NORDIC 2022, Tampere, Finland
 • Facilitator og workshop om ”Identitet og faglig stolthed”, Tolkesamfundet
 • Workshop om ”Stress og trivsel”, Room2Play
 • ”Dialogtolkning”, Branchedag, Københavns Universitet
Udlandsophold
 • Bologna, Italien, Trainee inden for design og boligindretning, TC Interni
 • Orvieto, Italien, Trainee inden for offentlig forvaltning
 • Università di Bologna, Italien
 • Milano, Italien, sprogstudier
Netværk og tillidsposter
Privat
 • Carina bor i København