Indlæg

Skal du købe hus i Italien?

maj 2024

Vi er ikke ejendomsmæglere, men derimod kan vi hjælpe dig med at få oversat den nødvendige dokumentation. Læs mere »

Hvad har Enneagrammet med Alpha-Lingua at gøre?

april 2024

Enneagrammet er et redskab til personlig udvikling, der beskriver ni personlighedstyper, som mennesker kan relatere til. Også i et tolkefællesskab. Læs mere »

Erhvervspraktik i Alpha-Lingua i tolkning og oversættelse

februar 2024

Atter engang har Alpha-Lingua haft en skoleelev i erhvervspraktik i kontorfællesskabet for translatører og tolke. Læs mere »

Dødsattest udland – tips om oversættelse og legalisering

januar 2024

Man kan som efterladt bestille en ”legaliseret dødsattest” fra Sundhedsdatastyrelsen, hvis man skal føre en skiftesag i udlandet. Læs mere »

12th Nordic Seminar of Interpreter Trainers

december 2023

Alpha-Lingua indirekte involveret i succesfuld afvikling af 12th Nordic Seminar of Interpreter Trainers. Læs mere »

Vi oversætter en artikel 53-attest

oktober 2023

Lovteksten er klar, men ikke nødvendigvis toiletlæsning for flertallet. Her er en kort gennemgang af artikel 53 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU). Læs mere »

Skal du bruge en skrivetolk?

september 2023

Skal du bruge en skrivetolk? Og hvad er skrivetolkning egentlig for noget?
Hos Alpha-Lingua kan du nu rekvirere skrivetolken Vinni E. von Benzon, som er uddannet skrivetolk. Læs mere »

Alpha-Lingua har fået ny engelsktranslatør og tolk

juni 2023

1. april 2023 indgik Vinni E. von Benzon partnerskab med Alpha-Lingua, der således atter har to engelsktranslatører i sin sprogstærke stab af certificerede translatører og tolke. Læs mere »

Få udstedt et EU-Sprogbilag og undgå oversættelse

maj 2023

Med et EU-Sprogbilag behøver du ikke få oversat visse personlige attester, hvis de skal anvendes i et andet EU-land. Læs mere »

Alle er certificerede translatører og tolke hos Alpha-Lingua

marts 2023

Hos Alpha-Lingua er alle translatører og tolke certificerede gennem Translatørforeningen – foreningen er Danmarks ældste interesseorganisation for translatører og tolke. Læs mere »