Indlæg

Alpha-Lingua får en translatør mere i engelsk

oktober 2021

Alpha-Lingua får en translatør mere i engelsk. 1. november 2021 udvider Alpha-Lingua sin sprogstærke stab af professionelle translatører og tolke, når Mette Davies, Aarhus-baseret translatør og tolk i engelsk, træder ind i kontorfællesskabet. Læs mere »

Translatørkonference satte fokus på den faglige stolthed

oktober 2021

Den 18.-19. september 2021 afholdt interesseorganisationen Translatørforeningen medlemskonference i Fredericia. Konferencen var tiltænkt som en revitaliseringsindsprøjtning til en profession, som ligesom mange andre, har lidt store afsavn under COVID-19. Læs mere »

Translatør og tolk i tysk, Flemming Vogdrup, fejrer sit 40-års jubilæum

august 2021

Den 1. september 2021 kan translatør i tysk, Flemming Vogdrup, se tilbage på sin 40 år lange karriere; en karriere, der hviler på et ubestrideligt erfaringsgrundlag og et anseeligt kundekartotek. Læs mere »

Fakta om hvisketolkning

maj 2021

Hvisketolkning er en afart af konsekutiv tolkning og egner sig primært til situationer, hvor der er én modtager. Læs mere »

Fakta om konsekutiv tolkning

april 2021

Alt du bør vide om konsekutiv tolkning med 539 ord. Definition:
Konsekutiv betyder ”efterfølgende”, hvilket er selvforklarende for denne tolkeform, hvor tolken først lytter til kildesproget (taleren) og derefter leverer sin oversættelse.
Læs mere »

De mindre sprogs vilkår og muligheder: Derfor er tolken også coach

april 2021

Carina Graversen har sammensat en stærk faglig profil, der bygger oven på hendes renommé som myndighedernes italienske go-to-tolk. Læs mere »

Apostillen

februar 2021

Apostille er et fransk ord, der oprindeligt kommer af latin og betyder: note, forklaring. Og det forklarer næsten begrebet ”en apostille”, der er et (juridisk) tillæg til et dokument, som verificerer gyldigheden af det pågældende dokument. Læs mere »

Vi har fået nyt speciale: Retslingvistik

januar 2021

Vi har fået nyt speciale: Retslingvistik. Retslingvistik er et bredt forskningsområde, der i en gren beskæftiger sig med at støtte efterforskere, advokater og domstole, når de skal forholde sig til et skriftligt bevismateriale, via forskellige sprogvidenskabelige metoder. Læs mere »

All I want for Christmas is …

december 2020

Julen handler om glæden ved at give: omsorg, forståelse, tid og julegaver. Der er noget smukt over at give uden at forvente at få noget igen. Men nogle gange kender vi ikke hinanden godt nok til at vide, hvad der allermest ville glæde, og derfor har vi ønskesedler. Læs mere »

I tolkens nåde

december 2020

At blive tolket er en tillidssag, og derfor er det i alles interesse, at den tolk, der ansættes til en tolkeopgave, er en dygtig tolk, der kender til tolkeetik, tolketeknik og ikke mindst, naturligvis, sit fremmedsprog og alle dets finesser. Læs mere »