Indlæg

De mindre sprogs vilkår og muligheder: Derfor er tolken også coach

april 2021

Carina Graversen har sammensat en stærk faglig profil, der bygger oven på hendes renommé som myndighedernes italienske go-to-tolk. Læs mere »

Apostillen

februar 2021

Apostille er et fransk ord, der oprindeligt kommer af latin og betyder: note, forklaring. Og det forklarer næsten begrebet ”en apostille”, der er et (juridisk) tillæg til et dokument, som verificerer gyldigheden af det pågældende dokument. Læs mere »

Vi har fået nyt speciale: Retslingvistik

januar 2021

Vi har fået nyt speciale: Retslingvistik. Retslingvistik er et bredt forskningsområde, der i en gren beskæftiger sig med at støtte efterforskere, advokater og domstole, når de skal forholde sig til et skriftligt bevismateriale, via forskellige sprogvidenskabelige metoder. Læs mere »

All I want for Christmas is …

december 2020

Julen handler om glæden ved at give: omsorg, forståelse, tid og julegaver. Der er noget smukt over at give uden at forvente at få noget igen. Men nogle gange kender vi ikke hinanden godt nok til at vide, hvad der allermest ville glæde, og derfor har vi ønskesedler. Læs mere »

I tolkens nåde

december 2020

At blive tolket er en tillidssag, og derfor er det i alles interesse, at den tolk, der ansættes til en tolkeopgave, er en dygtig tolk, der kender til tolkeetik, tolketeknik og ikke mindst, naturligvis, sit fremmedsprog og alle dets finesser. Læs mere »

En branche i evig bevægelse

oktober 2020

Translatører og tolke må til enhver tid være på jagt. Det hedder opkvalificering og er en nødvendighed for at holde sig ajour og på forkant med en profession, der aldrig står stille. Læs mere »

I erhvervspraktik som tolk hos Alpha-Lingua

september 2020

”Jeg skulle mange forskellige ting, mens jeg var i praktik hos Alpha-Lingua”, fortæller 14-årige Christina Montesu efter en uges erhvervspraktik. Læs mere »

En servicemeddelelse til vores kunder

juli 2020

Vi er "open for business"! Læs mere »

Med segl og stempel

juli 2020

Med segl og stempel – få alt at vide om håndværket bag enhver bekræftet oversættelse. Læs mere »

Er der taget højde for COVID-19-pandemien i jeres kontrakter?

juni 2020

Kom coronakrisen som en uventet askesky? Er her tale om force majeure, eller hvor placerer man ansvaret? Læs mere »