Juridisk oversættelse

Oversættelse af juridiske dokumenter

Hos Alpha-Lingua er vi seks statsautoriserede translatører og tolke, der har mange års erfaring i at oversætte inden for strafferet og civilret i sprogene engelsk, tysk, spansk, polsk og italiensk. Se eksempler nedenfor. Vi kan bekræfte din oversættelse, så den er juridisk gyldig i Danmark og i udlandet. Se eksempler nedenfor.

Offentlige myndigheder og advokater
Vi træder til med kort varsel, når advokater eller offentlige myndigheder skal have oversat juridiske dokumenter, og vi leverer en præcis og gennemarbejdet oversættelse, der matcher kundens faglige niveau. Ofte er vi med hele vejen fra oversættelse af en indledende stævning eller et anklageskrift til oversættelse af den endelige dom.

Virksomhedskunder og privatpersoner
Som sproglig sparringspartner for virksomheder oversætter vi de juridiske dokumenter, som virksomhederne skal bruge i forbindelse med handel på tværs af landegrænser. Det kan for eksempel være aktiekøbsaftaler, kontrakter eller selskabsvedtægter. Er du privatperson, kan vi hjælpe dig med at oversætte dine personlige papirer, for eksempel fødselsattest, eksamensbeviser og årsopgørelser.

Råd og vejledning
Har du brug for sproglig rådgivning i forbindelse med din kontakt med offentlige myndigheder i udlandet, er du velkommen til at kontakte os på telefon 33 14 66 26 eller info@alpha-lingua.dk. Vi vejleder også gerne om, hvornår en oversættelse skal bekræftes og eventuelt forsynes med en apostille, så den er retsgyldig.

Inden for juridisk sprog tilbyder vi også juridisk tolkning og forretningstolkning.

Eksempler på strafferetlige opgaver
På det strafferetlige område har vi blandt andet erfaring med at oversætte: afhøringsrapporter, ankemeddelelser, anklageskrifter, arrestordrer, bødeforlæg, domme, forkyndelser, kendelser, kommissionsrapporter, kriminaltekniske rapporter, kæreskrifter, rapporter, lovparagraffer, offentlige ansøgningsskemaer, overførselsanmodninger, ransagningsrapporter, redegørelser, retsanmodninger, retsbøger, retsmødebegæringer, rets- og dombogsudskrifter, retssagsdokumenter, straffeattester, stævninger, tilkendegivelser, vidneafhøringsrapporter og vidneindkaldelser.

Eksempler på civilretlige opgaver
På det civilretlige område kan vi blandt andet oversætte: Aktiekøbsaftaler, aktiepantsætningsaftaler, ansættelseskontrakter, arbejdsret, arveret, attester, bekendtgørelser, bobehandling, bodelingsoverenskomster, boligret, børnesagkyndige undersøgelser, domme, due diligence, duplikker, dødsanmeldelser, dødsattester, dødsbobehandling, dåbsattester, ejendomshandel, eksamensbeviser, familieretlige tekster, fuldmagter, forhandlerkontrakter, forkyndelser, fødselsattester, kendelser, klageafgørelser, kodiciler, konkursret, kontrakter, kørekort, moderselskabsgarantier, optionsaftaler, patentansøgninger, patentbeskrivelser, pensionsordninger, processkrifter, registreringsattester, registerudskrifter, replikker, sagsakter, samværsafgørelser, selskabsret, selskabsvedtægter, separationsbevillinger, skatteret, skifteretsattester, skilsmissebevillinger, skilsmissedomme, skøder, slutsedler, stævninger, svarskrifter, tegningsudskrifter, testamenter, tinglysningsdokumenter, tvister, uddannelsesbeviser, varemærkeansøgninger, varemærkebeskrivelser, vedtægter, vielsesattester og værgebeskikkelser.