Kurser og kulturtræning

Vil du lære italiensk?

Alpha-Lingua Kurser tilbyder fagspecifikke sprogkurser og kulturtræning i italiensk for både myndigheder og private kunder.

Undervisningen varetages af kursusleder Carina Graversen, der er certificeret translatør og tolk i italiensk i oversætter- og tolkevirksomheden Alpha-Lingua.

Specialist i juridisk, teknisk og økonomisk sprogbrug

Siden 2001 har Carina Graversen arbejdet som translatør og tolk for offentlige myndigheder, advokater, faglige organisationer, virksomheder og privatpersoner. Hun har således oparbejdet en omfattende og praktisk viden om juridisk, teknisk og økonomisk sprogbrug og har en velfunderet indsigt i forretningskulturen i både Danmark og i Italien.

Bliv klædt sprogligt og kulturelt på i italiensk

Denne bjergkam af tværkulturel indsigt og viden kan du få lov at gå på opdagelse i ved at deltage i Carina Graversens sprogkurser og kulturtræning. Undervisningen er altid tilpasset den enkelte kursist på baggrund af vedkommendes forudgående form og forventninger til forløbet. Carina Graversen klæder fx medarbejdere på til at varetage en virksomheds køb og salg på det italienske marked, privatpersoner til at trives i deres hverdag i Italien eller kommende embedsfolk til at begå sig i det italienske system og forvaltningsgange.

Det første møde er gratis

Før hvert kursus afstemmer kursusleder Carina Graversen sammen med kursisten behov, form og forventninger til det ønskede udbytte og formål med kurset. Hun afholder altid en mundtlig og eventuelt en skriftlig test forud for forløbet for at fastlægge sprogniveauet for kursisten eller kursisterne. Det første møde er naturligvis gratis. Herefter udvikler hun det specifikke kursus- eller kulturtræningsforløb, tilpasset den enkelte kursist.

Skræddersyede kurser i italiensk

Carina Graversen tilbyder således ikke standardkurser eller standardforløb, da hendes undervisning er tilpasset den enkelte kursist ud fra filosofien om, at alle mennesker er forskellige, også når det gælder indlæring.
Kurserne tilrettelægges som forløb over flere uger eller måneder eller som intensivkurser over én eller flere dage. Efter endt kursusforløb, kan kursisterne, hvis de ønsker det, tage en test og de får mulighed for at evaluere kursuslederen. Dette sikrer målbare resultater både for kursisten og kunden.

For mere information om italiensk undervisning

Foruden italiensk undervisning formidler Carina Graversen også sprogkurser og kulturtræning i andre sprog. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Carina Graversen, telefon 26 27 12 48 eller læse nærmere her: Kursustyper

Italiensk

Certificeret translatør og tolk i italiensk

Carina Graversen
Tlf. +45 26 27 12 48
graversen@alpha-lingua.dk

Om Carina