Tolkning

Professionelle og nærværende tolke

Du ved, du har fået en perfekt tolkeservice, når du stort set ikke har bemærket tolkens tilstedeværelse. Vi tolker til og fra engelsk, tysk, spansk, italiensk og polsk.

Det kræver en højt kvalificeret tolk, som har indsigt i det fagområde, der tolkes om, og som kan indtage en diskret position og tolke hurtigt og præcist.

Specialiserede tolke inden for jura, økonomi og teknik
Hos Alpha-Lingua er vi translatører og tolke uddannet i blandt andet tolkestrategier, korrekt tolkeadfærd og tolkeetik. Vi har oparbejdet en særlig erfaring i at tolke inden for fagområderne jura, økonomi og teknik, og vi tolker for offentlige myndigheder, advokater og virksomheder på et højt fagligt niveau.

Vi er upartiske og har tavshedspligt
Hvad enten vi tolker i retten, på et advokatkontor eller ved et forretningsmøde, har vi altid tavshedspligt. Det betyder, at den viden, som vi får i forbindelse med en tolkning, ikke viderebringes til andre. Vi optræder anonymt og upartisk og lever os ind i rollen som den, vi tolker for, for at kunne gengive det talte ord så nøjagtigt som muligt.

Research før en tolkning
Vores mål er at levere den ypperste tolkeservice, og derfor forbereder vi os grundigt på hver enkelt tolkeopgave. Vi beder om baggrundsmateriale og om at blive briefet før en tolkning, så vi er bekendt med parternes og mødets formål. Vi træder til med kort varsel, når vores kunder har brug for en tolk.

Sammen med kunden beslutter vi, hvilken tolkeform der egner sig bedst til den givne tolkesituation, det vil sige konsekutiv tolkning, hvisketolkning eller simultantolkning