Tolkning

Professionelle og nærværende tolke

Du ved, du har fået en perfekt tolkeservice, når du stort set ikke har bemærket tolkens tilstedeværelse. Den præstation kræver, at tolken er højt kvalificeret og har indsigt i det fagområde, der tolkes om.

Tolkene fra Alpha-Lingua har erfaringen og ekspertisen til at sikre, at du kan kommunikere ubesværet med en udenlandsk part uanset emnet. Tolken indtager en diskret position og tolker hurtigt og præcist. Hos Alpha-Lingua tolker vi til og fra engelsk, tysk, spansk, italiensk og polsk inden for fagområder som bl.a. jura, finans og teknik.

Specialiserede tolke inden for jura, finans og teknik

Alle translatører og tolke hos Alpha-Lingua er uddannet i blandt andet tolkestrategier, korrekt tolkeadfærd og tolkeetik. Vi har oparbejdet en særlig erfaring i at tolke inden for fagområderne jura, finans og teknik, og vi tolker for offentlige myndigheder, advokater og virksomheder på et højt fagligt niveau.

Vi er upartiske og har tavshedspligt

Hvad enten vi tolker i retten, på et advokatkontor eller ved et forretningsmøde, har vi altid tavshedspligt. Det betyder, at den viden, som vi får i forbindelse med en tolkning, ikke viderebringes til andre. Vi optræder anonymt og upartisk og lever os ind i rollen som den, vi tolker for, for at kunne gengive det talte ord så nøjagtigt som muligt.

Research før en tolkning

Vores mål er at levere den ypperste tolkeservice, og derfor forbereder vi os grundigt på hver enkelt tolkeopgave. Vi beder om baggrundsmateriale og om at blive briefet før en tolkning, så vi er bekendt med parternes og mødets formål. Vi træder til med kort varsel, når vores kunder har brug for en tolk.

Tolkeformer

Sammen med kunden beslutter vi, hvilken tolkeform der egner sig bedst til den givne tolkesituation, det vil sige konsekutiv tolkning, hvisketolkning eller simultantolkning

Hvis der anvendes simultantolkning, påvirker tolkens tilstedeværelse ikke varigheden af det pågældende møde el. lign; dog skal der beregnes ekstra tid til tolkningens udførelse, såfremt der anvendes almindelig forretningstolkning, da tolken tolker i pauserne mellem det talte. Simultantolkning kræver derimod særligt udstyr og særlig træning, så det kan ikke benyttes i alle sammenhænge, og det er ikke alle forretningstolke, der kan simultantolke.

Tolkning i forretningsmæssige sammenhænge

Alpha-Lingua tolker for virksomheder ved forretningsmøder, forhandlinger, messer, pressekonferencer og virksomhedsbesøg i Danmark og i udlandet. Idealet for en forretningstolkning er, at de involverede parter ikke indholdsmæssigt mærker til tolkens tilstedeværelse.
Forretningstolkning kaldes også dialogtolkning og konsekutivtolkning, som er synonymer for den eksakt samme disciplin.

Tolkning i juridiske sammenhænge

Hos Alpha-Lingua er vi specialiserede i at tolke i juridiske sager for politi, advokater, offentlige myndigheder og virksomheder til og fra engelsk, tysk, spansk, italiensk og polsk.
Ofte følger vi en juridisk sag hele vejen og fungerer som fast tilknyttet tolk fra den første politiafhøring, vidneforklaring, partsafhøring og hovedforhandling til forligsmæglinger, forhandlinger og den endelige domsafsigelse.

Tolke med indsigt i jura

Efter mange års erfaring som certificerede translatører og tolke inden for jura og retstolkning kan vi lynhurtigt sætte os ind i en straffesag eller en civilsag og i den for sagen relevante juridiske terminologi. Vi indgår derfor smidigt og professionelt i hele sagsforløbet og efterlever de højeste krav til tolkeetik.

Andre ydelser hos Alpha-Lingua

Vi kan også assistere med oversættelse af juridiske, økonomiske og tekniske dokumenter. Se mere under juridisk oversættelse, økonomisk oversættelse og teknisk oversættelse.

For mere information kan du kontakte os på telefon 33 14 66 26 eller info@alpha-lingua.dk.