Vores speciale

Ni translatører og tolke i samme hus

Alpha-Lingua er en oversætter- og tolkevirksomhed i centrum af København, der oversætter og tolker til og fra engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk og polsk. Vi er ni  translatører og tolke i samme hus, og vores virksomhed har eksisteret siden 1978.

Vi er specialister i at tolke og oversætte inden for jura, økonomi og teknik, og vi løser sproglige opgaver for offentlige myndigheder, advokater, revisorer, privatpersoner og virksomheder. Vi har selvfølgelig tavshedspligt.

Kan man stadig få udført en autoriseret oversættelse? Ja, det kan man!
Frem til december 2015 var det kun statsautoriserede translatører, der måtte stemple og underskrive oversættelser. Statsautoriserede translatører var underlagt translatørloven, men denne lov og dermed beskikkelsen blev ophævet i januar 2016.

Der er dog stadig behov for og krav om, at oversættelser skal være autoriseret – det vi kalder bekræftede oversættelser – og at de skal kunne legaliseres af Udenrigsministeriet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende os en mail eller ringe til os.