Vores speciale

Syv translatører og tolke i samme hus

  • Translatørfællesskab med mere end 40 års erfaring
  • Tolke og oversættere, alle med videregående uddannelse inden for tolkning og oversættelse
  • Vi stiller vores kompetence til rådighed for virksomheder, myndigheder og privatpersoner
  • Vi følger Translatørforeningens etiske regler

Alpha-Lingua er en oversætter- og tolkevirksomhed i centrum af København, der oversætter og tolker til og fra engelsk, tysk, spansk, italiensk og polsk. Vi er syv translatører og tolke i samme hus, og vores virksomhed har eksisteret siden 1978.

NYT: Alpha-Lingua tilbyder nu relæoversættelse til og fra ukrainsk.

Tolkning og oversættelse inden for jura, medicin, økonomi og teknik

Vi er specialister i at tolke og oversætte inden for jura, medicin, økonomi og teknik, og vi løser sproglige opgaver for offentlige myndigheder, advokater, revisorer, privatpersoner og virksomheder. Vi har selvfølgelig tavshedspligt.

Kan man stadig få udført en autoriseret oversættelse? Ja, det kan man!

Frem til december 2015 var det kun statsautoriserede translatører, der måtte stemple og underskrive oversættelser. Statsautoriserede translatører var underlagt translatørloven, men denne lov og dermed beskikkelsen blev ophævet i januar 2016.
Der er dog stadig behov for og krav om, at oversættelser skal være autoriseret – det vi kalder bekræftede oversættelser – og at de skal kunne legaliseres af Udenrigsministeriet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende os en mail eller ringe til os.