Legalisering

Der er forskel på legalisering af selve oversættelsen og legalisering af originaldokumentet

Det er vigtigt at vide, at der er forskel på, om man skal have legaliseret en oversættelse (dvs. translatørens underskrift/stempel) eller selve originaldokumentet (dvs. offentlige myndigheders underskrift/stempel). En legalisering af oversættelsen er modtagerens garanti for, at oversættelsen er lavet af en anerkendt, certificeret translatør, dvs. en slags garantistempling af oversættelsen. En sådan legalisering er ofte påkrævet af udenlandske myndigheder, så de kan være sikre på, at oversættelsen er udført af en professionel og uvildig translatør.

Nye regler for legalisering af bekræftede oversættelser

Det er værd at bemærke, at der den 3. juli 2017 kom nye regler vedr. legalisering af bekræftede oversættelser, som har betydning for, hvad man skal gøre, når man har brug for at indhente en apostille hos Udenrigsministeriet.
Then there’s the beautifully soft and compliant fabric and rubber hybrid strap in black best swiss watches replica, or the Julien Faure-made Jacquard strap, also in black but with a yellow stripe running down its length which perfectly matches that GMT hand.

Reglerne indebærer kort sagt, at en bekræftet oversættelse først skal legaliseres hos Dansk Erhverv eller hos en notar, før den kan blive legaliseret af Udenrigsministeriet med en apostille. Dette skyldes, at Udenrigsministeriet udelukkende kan legalisere en dansk myndigheds underskrift, og med afskaffelsen af translatørbeskikkelsen i 2016 er danske translatører ikke længere betragtet som en sådan myndighed.

Apostillen legaliserer således enten Dansk Erhverv eller en notars underskrift. Notaren eller Dansk Erhverv skal forinden bekræfte translatørens underskrift på den bekræftede oversættelse.

Bekræftede oversættelser hos Dansk Erhverv eller notar

Det er således kun bekræftede oversættelser, der har været forbi Dansk Erhverv eller en notar, der kan legaliseres af Udenrigsministeriet. Det er som oftest hurtigst og billigst at vælge løsningen med legalisering hos Dansk Erhverv. Desuden er påtegningen hos Dansk Erhverv mere vidtgående, idet den bekræfter, at vi som translatører er kendt af Dansk Erhverv og troværdige, hvorimod notarens legalisering blot bekræfter translatørens identitet.

I nogle lande accepterer man kun oversatte dokumenter, hvis de er forsynet med en apostille. Det kommer an på det pågældende lands regler. Derfor skal du undersøge hos modtageren af dokumentet, om det er nødvendigt med en apostille, og i så fald om der kun skal apostille på den bekræftede oversættelse, eller om der også skal apostille på de(t) originale danske dokument(er).

Alpha-Lingua hjælper gerne

Alpha-Lingua sørger gerne for legalisering hos både Dansk Erhverv og Udenrigsministeriet, så du slipper for besværet. Kontakt os på tlf. 33 14 66 26 eller info@alpha-lingua.dk.