Translatørfagets historie

Baggrund for tolkning og oversættelse

Selve translatørfaget har sine rødder helt tilbage til 1635, hvor Christian IV indførte brug af translatører ved Øresundstolden. Translatørerne var en kongelig kontrolforanstaltning, fordi kongen ville sikre, at de søfarende afregnede korrekt told. Når søfarende fra andre lande medbragte toldsedler på et fremmedsprog, blev toldsedlerne oversat til dansk.
Dengang havde translatørers virke således udelukkende en kontrolfunktion. I dag tilbyder vi professionel sproglig bistand og yder desuden vejledning til offentlige myndigheder, erhvervsvirksomheder og private om oversættelse og tolkning.

Tolkning er i dag et liberalt erhverv

Translatørfaget er et liberalt erhverv på lige fod med statsautoriserede revisorer og advokater. Og indtil 2016 var translatørtitlen en beskyttet titel, hvor beskikkelsen blev givet af Erhvervsstyrelsen på baggrund af en cand.ling.merc.-uddannelse som translatør og tolk fra de danske handelshøjskoler eller en translatøreksamen.
Even though the MT5652 is an integrated dual time zone movement rather than a standard caliber with a GMT module stuck on top replica rolex watches, it is quite a tall mechanism. As a result, the Black Bay Pro and Black Bay GMT share a case height of 14.6mm, significantly more than the Fifty-Eight’s 12mm. Just something to be aware of if you were thinking of pairing the Pro with a tailored shirt sleeve.

Pr. 1. januar 2016 blev loven om translatører og tolke dog ophævet. Det kan du læse nærmere om i vores FAQ. Siden da har man haft mulighed for at blive certificeret på baggrund af den samme uddannelse hos Translatørforeningen. Det kan du blive klogere på hos translatørforeningens hjemmeside her.

Translatørtitlen er stadig efterspurgt

På trods af afskaffelsen af beskikkelsen i Danmark, stiller udlandet stadig krav om, at oversættelser er autoriserede/bekræftede/certificerede, hvorfor der er lige så meget brug for bekræftede oversættelser som tidligere. Derfor skal du benytte Alpha-Lingua som din sproglige samarbejdspartner.

Alpha-Linguas historie

Alpha-Lingua så dagens lys i november 1978 og er et af Danmarks ældste tolke- og oversætterfællesskab, som stadig drives af selvstændige, certificerede translatører og tolke. Du kan læse mere om Alpha-Linguas unikke historie på siden her.