Historie

Alpha-Lingua så dagens lys i november 1978 og er et af Danmarks ældste tolke- og oversætterbureauer, som drives af selvstændige translatører og tolke.

I årenes løb er virksomheden vokset, og i dag består Alpha-Lingua af syv translatører og tolke i engelsktysk, spansk, italiensk og polsk.

Translatørfaget har sine rødder helt tilbage til 1635, hvor Christian IV indførte brug af translatører ved Øresundstolden. Translatørerne var en kongelig kontrolforanstaltning, fordi kongen ville sikre, at de søfarende afregnede korrekt told. Når søfarende fra andre lande medbragte toldsedler på andre sprog, blev toldsedlerne oversat til dansk.

Translatørers virke var dengang kontrollerende. I dag yder vi sproglig bistand og vejledning til offentlige myndigheder, virksomheder og privatpersoner.

Translatørfaget er et liberalt erhverv på lige fod med statsautoriserede revisorer og advokater. Translatør-titlen var indtil 2016 en beskyttet titel, og beskikkelsen blev givet af Erhvervsstyrelsen på baggrund af en cand.ling.merc.-uddannelse som translatør og tolk fra de danske handelshøjskoler eller en translatøreksamen. Pr. 1. jan. 2016 blev loven om translatører og tolke ophævet. Læs mere her.

Udlandet stiller dog stadig krav om, at oversættelser er autoriserede/bekræftede/certificerede, så der er lige så meget brug for bekræftede oversættelser som tidligere.