Oversættelse

Oversættelse på højt fagligt niveau

Jurister, revisorer og tekniske eksperter har alle deres eget, særlige fagsprog, og det giver sig selv, at man nødvendigvis må have indsigt i et fagsprog for at kunne oversætte det korrekt. Vi oversætter til og fra engelsk, tysk, spansk, italiensk og polsk. Desuden har vi et fast samarbejde med kolleger i fransk, portugisisk, nederlandsk, rumænsk, græsk, russisk og kinesisk og kan nu også løse opgaver inden for disse sprog.

Siden 1978 har Alpha-Lingua oversat juridiske, økonomiske og tekniske dokumenter, og vi har derfor en solid erfaring med oversættelse på et fagligt højt niveau.

Juridisk gyldighed
Skal du bruge en oversættelse i en juridisk sammenhæng eller i relation til offentlige myndigheder i Danmark eller i udlandet? Som translatører og tolke kan vi forsyne din oversættelse med en bekræftelsespåtegning og et stempel, så den har juridisk gyldighed.

Personlig service
Som kunde hos Alpha-Lingua taler du altid direkte med den translatør og tolk, som udarbejder din oversættelse. Vi sætter os grundigt ind i din tekst samt fagterminologi og målgruppe, så du får en oversættelse, der er sprogligt korrekt og loyal overfor din originaltekst.

Oversættelser tilpasset kulturelle forhold
Når vi oversætter faglige dokumenter, undersøger vi, om der er juridiske, politiske, kulturelle eller andre særlige forhold i modtagerlandet, som vi skal tage højde for. I kraft af vores indgående kendskab til forskellige sprogområder sikrer vi, at oversættelsen er tilpasset den udenlandske modtagers forhold.

Læs mere om, hvilke typer dokumenter vi kan oversætte under menupunkterne ”juridisk oversættelse”, ”økonomisk oversættelse”, ”teknisk oversættelse” og ”andet”.