Om Alpha-Lingua

Alpha-Lingua – en professionel samarbejdspartner

Alpha-Lingua er en tolke- og oversættervirksomhed, der har eksisteret i mere end 40 år. Vi er seks selvstændige translatører og tolke, der oversætter og tolker til og fra engelsk, tysk, spansk, italiensk og polsk. Vi har et fast samarbejde med kolleger i fransk, portugisisk, nederlandsk, rumænsk, græsk, russisk og kinesisk og kan nu også løse opgaver inden for disse sprog. I vores kontorfællesskab i København trækker vi på hinandens alsidighed og faglige viden.

Oversættelse og tolkning inden for jura, økonomi og teknik

Alle translatørerne hos Alpha-Lingua har en sproglig kandidatuddannelse med speciale i at tolke og oversætte juridisk, økonomisk og teknisk fagsprog. Vores viden om andre fagområder end det sproglige gør os til en værdifuld samarbejdspartner for advokater, domstole, ministerier, politi, revisorer og virksomheder.

Tavshedspligt og juridisk gyldige dokumenter

Som certificerede translatører og tolke er vi underlagt translatørlovgivningen og har tavshedspligt. Vi er også upartiske, hvad enten vi løser opgaver for offentlige eller private kunder. Skal din oversættelse forelægges en offentlig myndighed i Danmark eller i udlandet, kan vi stemple og bekræfte den, så den har juridisk gyldighed.

Høj faglig kvalitet

Vi sætter en ære i at levere oversættelse og tolkning af højeste faglige kvalitet, og vi gengiver dit budskab loyalt og præcist. Vi sætter os grundigt ind i din sproglige opgave og leverer en løsning, der er tilpasset dine behov.

Vejledning i kulturelle forhold

Vores fremmedsprog kan vi naturligvis til fingerspidserne, men vi kender også kulturen bag vores sprog. Vi har en bred indsigt i vores sprogområders offentlige systemer, lovgivning, samfundsopbygning, forretningsadfærd og kulturelle normer. Vi kan derfor målrette vores oversættelser og tolkning til den enkelte kultur og vejlede om kulturelle forhold.

Internationalt netværk

Fra vores kontor i København arbejder vi sammen med et internationalt netværk af sproglige eksperter. Vores netværk giver os mulighed for at tilbyde oversættelse og tolkning inden for andre sprog end vores egne. Har du derfor en opgave i et sprog, vi ikke allerede har i huset, er du velkommen til at kontakte os.