Kursustyper

Alpha-Lingua Kurser tilbyder fagspecifikke sprogkurser og kulturtræning i italiensk

Alle kurser tilpasses den enkelte kursist både med hensyn til niveau, indhold og vinkel.
Alpha-Lingua Kurser har desuden erfaring med at arrangere foredrag, seminarer, filmaftener og gå-hjem-møder om forretningskultur og samfundsforhold i Italien og kan også hjælpe med at arrangere studieture og sprogophold.

Kurser udbudt af Carina Graversen:

· Fagspecifikke udtryk og juridisk terminologi for advokatvirksomheder, retsvæsen og politi
· Udstationeringskurser
· Forretningssprog tilpasset den enkelte virksomhed
· Kontraktsprog og aftaleterminologi
· Præsentationer og præsentationsteknik
· Forhandlingssprog og forhandlingsteknik
· Forberedelse af messer og salgsfremstød i Danmark og i udlandet
· E-mail-korrespondance, herunder normer, høflighedskonventioner, mv.

A, B eller C-niveau i italiensk?

Carina Graversen anvender den fælleseuropæiske referenceramme for sprog (A-B-C niveauer). Referencerammen er en beskrivelse af kompetencer på et givent sprogligt niveau, og beskrivelsen er fælles for alle de sprog, der tales i Europa.

Ved hjælp af referencerammens beskrivelser vurderer Carina Graversen kursisternes nuværende sproglige niveau i italiensk, og herudfra defineres det sproglige mål for hele kursusforløbet.

Beskrivelserne er opdelt i tre hovedniveauer: A Basisniveau, B Mellemniveau og C Avanceret niveau.

Italienske sprogkurser og kulturtræning tilbydes derfor på følgende niveauer:

· Begynderkursus (niveau A1-A2)
· Intensivt begynderkursus (niveau A1-A2)
· Mellemniveau (B1-B2)
· Avanceret niveau (C1-C2)
· Genopfriskningskurser (alle niveauer)

Undervisningen foregår i Alpha-Lingua Kursers egne undervisningslokaler eller i særlige tilfælde i virksomheden.

For mere information

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Carina Graversen direkte, telefon 26 27 12 48.

Italiensk

Certificeret translatør og tolk i italiensk

Carina Graversen
Tlf. +45 26 27 12 48
graversen@alpha-lingua.dk

Om Carina