Økonomisk oversættelse

Oversættelse af økonomiske og finansielle dokumenter

Oversættelse af økonomiske og finansielle dokumenter

Hos Alpha-Lingua finder du kun uddannede og certificerede translatører med mange års erfaring i at oversætte økonomiske dokumenter til og fra engelsk, tysk, spansk, polsk og italiensk.

Oversættelsesbistand ved international handel
Vores baggrund betyder, at vi besidder viden om økonomi og finans, som vi kan omsætte til uundværlig sparring for de af vores kunder, der beskæftiger sig med international handel og i den forbindelse har behov for at få oversat forskellige typer økonomiske dokumenter eller tekster af en translatør, der samtidig forstår sig på eventuelle handelsforskelle mellem på to pågældende sprogs lande og dermed hvad den helt rette terminologi er.

Vi leverer altid præcise og gennemarbejdede oversættelser af høj faglig kvalitet.

Skal dit dokument være juridisk gyldigt?
Hvis din oversættelse skal bruges i en juridisk sammenhæng eller forelægges en offentlig myndighed, skal den forsynes med et stempel af en certificeret translatør og tolk for at være retsgyldig. Det kan for eksempel gøre sig gældende for en oversættelse af en kontrakt, en overdragelsesaftale eller et skattedokument.

Alle translatører og tolke hos Alpha-Lingua kan udstede bekræftede oversættelser.

Eksempler på økonomiske dokumenter
Inden for økonomi har vi erfaring med oversættelse af en lang række dokumenter, herunder:

  • aktiekøbsaftaler
  • bankdokumenter
  • ejendomsdokumenter
  • forsikringsdokumenter
  • forskudsopgørelser
  • kontrakter
  • salgsbetingelser
  • selskabsudskrifter
  • årsopgørelser
  • årsrapporter

Inden for økonomisk sprog tilbyder vi også forretningstolkning.

Du finder translatørerne og tolkene hos Alpha-Lingua på siden hvem er vi.