Økonomisk oversættelse

Oversættelse af økonomiske dokumenter

Hos Alpha-Lingua er vi seks translatører og tolke, der har mange års erfaring i at oversætte økonomiske dokumenter til og fra engelsk, tysk, spansk, polsk og italienskSe eksempler nedenfor.

Oversætterbistand ved international handel
Hvis du beskæftiger dig med international handel, har du måske brug for at få oversat forskellige typer økonomiske dokumenter eller tekster af en translatør, der ved noget om økonomi. Det kan for eksempel være oversættelse af en ansættelseskontrakt, en rapport eller et årsregnskab. Det kan Alpha-Lingua hjælpe dig med. Vi leverer præcise og gennemarbejdede oversættelser af høj faglig kvalitet.

Skal dit dokument være juridisk gyldigt?
Hvis din oversættelse skal bruges i en juridisk sammenhæng eller forelægges en offentlig myndighed, skal den forsynes med et stempel af en statsautoriseret translatør og tolk for at være retsgyldig. Det kan for eksempel være en oversættelse af en kontrakt, en overdragelsesaftale eller et skattedokument.

Råd og vejledning
Har du brug for sproglig rådgivning i forbindelse med din kontakt med offentlige myndigheder i udlandet, er du velkommen til at kontakte os på telefon 33 14 66 26 eller info@alpha-lingua.dk. Vi vejleder også gerne om, hvornår en oversættelse skal bekræftes og eventuelt forsynes med en apostille, så den er retsgyldig.

Inden for økonomisk sprog tilbyder vi også forretningstolkning.

Eksempler på økonomiske dokumenter
Inden for økonomi har vi erfaring med oversættelse af en lang række dokumenter, herunder: Analyser, ansættelseskontrakter, budgetter, forsikringer, kontrakter, selskabsoverenskomster, bankdokumenter, delrapporter, dobbeltbeskatningsaftaler, inddrivelse i udlandet af restancer, nationale skatteforhold ved død, arv, salg og overdragelse, regnskaber, revisionspåtegninger, ejendomsdokumenter, pensionsordninger, rapporter, sammenskrevne resuméer, selskabsrapporter, salgsbetingelser, tegningsudskrifter, tinglysningsdokumenter, årsregnskaber og årsrapporter.

Spansk

Translatør og tolk - cand.ling.merc. i spansk

Ditte Andersen
Tlf. +45 26151224
andersen@alpha-lingua.dk

Om Ditte