Hvad er en translatørbeskikkelse?

Frem til december 2015 var translatør en beskyttet titel, som kun måtte anvendes, når man havde opnået beskikkelse. Man kunne søge beskikkelse som translatør hos Erhvervsstyrelsen på baggrund af en bestået cand.ling.merc.-eksamen i et fremmedsprog med specialisering i tolkning og oversættelse inden for økonomisk, juridisk og teknisk sprog. Man kunne også opnå beskikkelse ved at bestå en særlig translatøreksamen. Beskikkelsesordningen bortfaldt, da man ophævede translatørloven pr. 1. januar 2016. Læs evt. mere her.