12th Nordic Seminar of Interpreter Trainers

Alpha-Lingua indirekte involveret i succesfuld afvikling af 12th Nordic Seminar of Interpreter Trainers: I to døgn sad opskriften på uddannelsesforløb, praktiske løsninger og lovgivning udfoldet syv minutter fra Christiansborg.

Sidst Danmark deltog i Nordic Seminar er mere end 10 år siden. Derfor var det en gave til et Danmark i tolkenød, at blandt andet Carina Graversen fra Alpha-Lingua, i tæt samarbejde med Translatørforeningen, Tolkesamfundet og Københavns Universitet, i slutningen af november 2023 afviklede det nordiske tolkeseminar for 12. gang, denne gang i København.

Tolkeseminar i København

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS) på Københavns Universitet lagde mere end lokaler til, da der torsdag den 30. november og fredag den 1. december mødte flere end 65 tolkeforskere, tolkeundervisere, sprogeksperter, myndighedsrepræsentanter og brancheforeninger op for at vidensdele og diskutere det seneste års milepæle inden for tolkning fra henholdsvis Norge, Sverige, Island, Finland, Grønland – og Danmark.

Almindeligvis er Nordic Seminar et lukket forum for tolkeforskere. Men i anledning af det danske nødråb til sidste års seminar i Finland, hvor tolk i italiensk, Carina Graversen, undtagelsesvis kom med, havde deltagerne fra Tampere åbnet op for, at det denne gang i lige så høj grad skulle handle om status quo i norden således, at Danmark kunne sidde med i kulissen og tage vigtige noter. Situationen i Danmark er nemlig den, at siden translatørernes statsautorisation blev afviklet pr. januar 2016 er forskerne, tolkeuddannelserne og lovgivning på området langsomt forsvundet. Danmark sad dog ikke blot med i kulissen.

Det 12. nordiske seminar om tolkning

Efter måneders forberedelse med nerverne på højkant og energien fokuseret tog kræfterne bag organiseringen Carina Graversen, Lone Myltoft, Martha Sif Karrebæk og Niels Block Köser imod i lokale 15A på KU torsdag morgen, da deltagerne entrerede på trods af sne og kulde samt florerende influenza.

Programmet bød på mere end 20 oplæg, hvoraf det med danske øjne er væsentligt at understrege vigtigheden af, at Leonardo Doria de Souza og Antonio Spagnolo, begge fra Direktoratet for Integration og Diversitet, IMDi, i Norge, indtog talerstolen og fortalte om Den Norske Model for tolkning i den offentlige sektor og den norske tolkelovs indhold.

Carina Graversen fortæller: ”Det er helt essentielt at de nordiske myndigheder fortæller Danmark om, hvordan en certificeringsordning kan oprettes og administreres. En national certificeringsordning i Danmark er et af tolkenes største ønsker og har været det i snart 15 år”.

Der var mange nævneværdige navne og instanser på podiet i lokale 15, og særligt nævneværdige – ud over IMDi – var desuden bidraget fra The Finnish Agency for Education, som deltog og delagtiggjorde deltagerne i det finske register over retstolke, som råder over 156 autoriserede tolke, der tilbyder 28 fremmedsprog, og Kammarkollegiet fra Sverige, der er ansvarlig myndighed og forvalter af et misundelsesværdigt register over flere hundrede svenske rets- og sundhedstolke.

På en mere kuriøs (og meget oplysende) note, var reaktionen ikke til at ignorere, da Laila Hedegaard og Helle Vrønning Dam fra Grønlands Universitet delte deres observationer om problemerne og fremtidsudsigterne for tolkning i Grønland. Og der var ingen tvivl om, at deltagerne lyttede aktivt med, for der gik et sus gennem de 65 deltagere, da Helle Vrønning Dam fortalte, hvordan de dygtigste freelancetolke i Grønland selv kan bestemme deres tolkesatser…

Hvor længe skal Danmark befinde sig i tolkningens mørke?

Seminaret affødte nye kontakter og gode ideer, men det store spørgsmål forbliver: Hvad vil Danmark? Hvor længe skal professionen tolkning forblive et ”mørkeland”? I lyset af Lars Løkke Rasmussens efterlysning i sommer frem mod det Europæiske Formandskab i 2025, er det tankevækkende at måtte konkludere, at ikke en eneste politiker eller journalist bed på den fornemme invitation og greb chancen for at udnytte denne guldgrube af opdateret viden om, hvordan vores nordiske naboer griber emnet og udfordringerne an inden for tolkning. Her sad opskriften på uddannelsesforløb, praktiske løsninger og lovgivning udfoldet side om side i hele to døgn.

Stor applaus til arrangørerne, som Alpha-Lingua var en del af

The Nordic Seminar blev afrundet fredag med en fællesdiskussion, hvor applausen til det danske hold, Carina Graversen, Lone Myltoft, Niels Block Köser og Martha Sif Karrebæk, ingen ende ville tage over fremmødet og den vellykkede afvikling.

Selv siger Carina Graversen følgende om afviklingen: ”Det er rørende at mærke opbakningen fra vores nordiske kolleger, der så gerne vil dele viden og erfaringer med os i Danmark. Vi står som regel alene med vores krav til beslutningstagerne på Christiansborg, men nu ved vi, at der er støtte og råd fra nabolandenes myndigheder. De er kun et opkald eller en e-mail væk. Det er dét, seminaret har givet os: Tættere bånd og et topprofessionelt netværk”.

Næste år samles 13th Nordic Seminar i Stockholm, og forhåbentlig kan Danmark deltage igen, eftersom der i hvert fald er ét kendt dansk forskningsprojekt på området: Yao Zhang fra KU fremlagde sine foreløbige forskningsresultater om ”Problem Source in Consecutive Interpreting”. Og hvis det lykkes at få de danske myndigheder involveret, bliver de også inviteret med.

Bliv endnu klogere på 12th Nordic Seminar

Hvis du er nysgerrig efter flere detaljer fra det vellykkede seminar, har Jørgen Christian Wind Nielsen, der blandt andet er medlem af Translatørforeningen og Tolkesamfundet, sammenfattet dette righoldige bidrag om Nordic Seminar, som er lagt ud på Tolkelistens presseomtale-arkiv: www.tolkelisten.dk/presseomtale/presseomtale2023

Skrevet af: Caroline Qvist Abel