Paulina Lundén

Certificeret translatør og tolk i polsk

Paulina Lundén
Tlf. +45 50 52 58 56
lunden@alpha-lingua.dk

Translatør og tolk i polsk

Paulina Lundén er den perfekte partner, når dit budskab virkelig skal formidles korrekt og dækkende mellem polsk og dansk. Drejer det sig om en oversættelse, eller har du brug for en tolk, træder Paulina til med integritet, loyalitet og nærvær. Situationen kan være en forhandling, en retssag, et kursus eller oplæring af nye medarbejdere: Paulina er 100 % til stede i sit virke som tolk og oversætter. Hun mestrer juridiske, økonomiske og tekniske fagudtryk uden at miste overblikket og formår samtidig at tage hensyn til de kulturelle forskelle mellem Danmark og Polen. I en tolkesituation betyder det, at parterne på hver side uden besvær kan kommunikere i øjenhøjde. Som certificeret translatør og tolk i Danmark og edsvoren translatør og tolk i Polen er Paulina det rette valg til din tolke- og oversætteropgave.

Paulina har foruden sit sproglige virke mange års erfaring som bl.a. iværksætter, bogholder, salgskoordinator, administrator og manager. Erhvervsindsigt, der giver hende den helt rette ballast som oversætter og tolk i forhold til at kunne sætte sig ind i de forskellige fagområder, man møder, når man arbejder som translatør og tolk.

Blåstemplet, edsvoren polsk translatør

Paulina har prøvet kræfter med rigtig mange forskellige tekstgenrer og dokumenttyper, og hendes store fascination af sproget bærer hende i mål selv med de mere udfordrende emner. Paulina er optaget af de forskellige lag i sproget, de forskellige måder vi tænker og udtrykker os på kulturer og mennesker imellem. Det, man kender fra den ene kultur, bliver hele tiden sat i perspektiv og udfordret af den anden kultur. Derfor kunne talemåden, ”djævlen er i detaljen”, ifølge Paulina meget vel være opfundet af en oversætter. Paulinas arbejdsglæde er med til, at hun altid leverer oversættelser af høj kvalitet med fokus på alle sproglige og kulturelle detaljer, samtidig med at det faglige indhold gengives korrekt og dækkende.

I Polen er det således, at stort set alle polske myndigheder kræver en bekræftet oversættelse, når de modtager oversatte dokumenter. I 2022 blev Paulina taget i ed i Warszawa, hvorefter hun nu er registreret som edsvoren translatør og tolk og fremgår af det polske justitsministeriums liste over godkendte translatører og tolke. Det giver i Polen særlige beføjelser, der kan sidestilles med en dansk notars. Takket være denne blåstempling nyder hun stor respekt og agtelse hos institutioner og myndigheder i Polen, hun er berettiget til at udføre bekræftede kopier til brug i Polen, og hendes bekræftede oversættelser fra dansk til polsk behøver ingen yderligere legalisering i form af notarbekræftelse eller apostillepåtegning fra Udenrigsministeriet i Danmark. Netop derfor går du aldrig forgæves med en oversættelsesopgave hos Paulina. Den omhu, korrekthed og professionalisme, hun desuden lægger i hver eneste oversættelse, der lander på hendes skrivebord, betyder, at du undgår yderligere besvær, når dine dokumenter skal håndteres hos modtager.

Optaget på Rigspolitiets tolkeliste

Når Paulina befinder sig i en tolkesituation, hvad enten det er hos politiet, i retten, på byggepladsen eller i en krisesituation, er hun i sit rette element. Det mærker man straks på hendes rolige og kompetente, professionelle tolkning, som medvirker til en smidig dialog, hvor intet går tabt, og hvor hun samtidig bidrager til en afslappet stemning hos alle de involverede parter. En af Paulinas faste kunder skriver om hendes arbejde for dem: ”Paulinas høje kvalitet i hendes arbejde gør, at hun er vores første prioritet, når der skal hverves en tolk eller oversætter”.

Samarbejdet med politiet har givet Paulina et væld af spændende oplevelser og erfaringer. Hun har blandt andet fået indsigt i samfundets opbygning og mange lag; en indsigt, hun naturligt bruger i sit arbejde og som ligger som en stor erfaring i hendes faglige bagage. Paulina har været involveret i forskellige sager, der spænder fra rutinemæssige færdselsforseelser og manglende RUT-anmeldelser over økonomisk bedrageri og mord. Et spænd, der atter bidrager til den faglige bagage med bredde og stor faglig sikkerhed. Situationsfornemmelse er en anden vigtig evne, når der skal arbejdes med mennesker og svære emner. Nogle spørger måske, hvor meget en god tolk er værd? Paulinas svar er enkelt: Så meget som dit budskab. Når man er anklaget for manddrab, så er kommunikation lige pludselig uendeligt vigtigt. Paulina bidrager til alle sine sager med stor fingerspitzengefühl og en præcis formidling af indholdet.

Konsekutiv tolkning, hviske- og simultantolkning – og lidt om Paulinas etiske kodeks

Den konsekutive tolkning fylder mest i Paulinas arbejdskalender, men hun tilbyder ligeledes hvisketolkning og simultantolkning. Paulina brænder nemlig for sit fag, og ingen opgave er for lille eller for udfordrende. Falder talen på Paulinas tolkeopgaver, så er det uundgåeligt at mærke, hvor ambitiøs hun er.

Paulina holder blandt andet meget af den konsekutive tolkning, hvor kernen er samspillet mellem mennesker tilsat formidling af sprog og indhold. Og det er netop de to kompetencer, der gør Paulina til den fødte tolk: Hun forstår sig på mennesker og på sprog, og hun kan navigere i feltet mellem dem, som netop er tolkens plads. Dér, hvor man til dels skal være en flue på væggen og dels er med helt oppe foran. Hvor hjernen skal være toptunet og samtidig kunne gå på autopilot, for at kunne håndtere mængden af information, der skal ind på et sprog, omformuleres og gennem tjeklisten af kulturelle og faglige forskelle for til slut at blive formuleret fejlfrit på et andet sprog. Denne næsten olympiske disciplin lægger naturligt op til, at man som tolk gør sig nogle overvejelser omkring sine egne værdier, fordi ens arbejde ingenlunde er ligegyldigt eller tilfældigt. Paulina har skåret det ned til følgende: “Jeg er rolig, retskaffen, kompetent og loyal”.

Arbejdsområder
Paulina udfører oversættelse og tolkning inden for følgende fagområder og dokumenttyper:

Personlige papirer: eksamensbeviser, dåbs- og navneattester, vielsesattester, skilsmissebevillinger, dødsattester, straffeattester, bopælsattester, udskrifter fra handelsregistrene, dokumenter til brug for retsvæsenet

Juridiske dokumenter: kontrakter, vedtægter, processkrifter, retsafgørelser, registreringer, ansættelsesaftaler, fuldmagter, testamenter, attester, voldgiftssager

Økonomisk materiale: årsregnskaber, årsrapporter, årsopgørelser, udbudsmateriale, skattesager, salgskontrakter, salgs- og leveringsbetingelser, leasingaftaler, lejeaftaler, leverandøraftaler, handelsbreve, fortrolighedsaftaler, ansættelsesbreve

Kommunikation og marketing: korrespondance, brochurer, hjemmesider, virksomhedsprofiler, pressemeddelelser

Medicinske dokumenter: lægejournaler, attester, henvisninger, beskrivelser, anamneser, udredninger, patientinformationer, kliniske dokumenter

Arbejdsmarked: arbejdsmiljølovgivning, arbejdsregler, arbejdsudleje

Arbejdsmarkedsuddannelser: Vejen som arbejdsplads, Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, div. stilladskurser og svejsekurser mv.

Erfaring
  • Selvstændig tolk, translatør og oversætter (1992-)
Uddannelse
Certificering
  • Statsautoriseret translatør og tolk, Erhvervsstyrelsen (2015)
  • Certificeret translatør og tolk, Translatørforeningen (2016-)
  • Edsvoren translatør og tolk, autorisationsnummer TP/99/22, Polen (2022-)
Netværk og tillidsposter
Privat
  • Opdrætter af italienske trøffelhunde Lagotto Romagnolo
  • Paulina bor i Egedal