Ditte Andersen

Translatør og tolk - cand.ling.merc. i spansk

Ditte Andersen
Tlf. +45 26 15 12 24
andersen@alpha-lingua.dk

Translatør og tolk i spansk

Ditte Andersen har i mere end 20 år arbejdet med oversættelse, korrekturlæsning og bearbejdning af tekster inden for offentlige instanser såsom styrelser og ministerier samt internationale udviklingsbanker og forsyningsselskaber – vand, affald og energi – og private virksomheder inden for bl.a. IT, transport, byggeri, økonomi, jura, arbejdsmiljø, energi, pharma, virksomhedskommunikation, HR og meget andet.

Dittes mål er altid at sikre, at afsender og modtager når og forstår hinanden i en tekst. Derfor starter hun altid med at spørge afsender: “Hvad er din hensigt med teksten? Hvad ved vi om modtager? Er der noget, vi skal forklare / forenkle / omskrive?”

Spansk oversætter og tolk

Som oversætter og tolk har Ditte lang erfaring i tværkulturel kommunikation og kan sikre, at en tekst ikke alene forstås af modtager, men også passer til modtagers kulturelle forventninger. Det kan fx handle om graden af høflighed, men også om at forklare forhold og begreber, som modtageren af teksten ikke kender til.

Korrekturlæsning og bearbejdning af spanske tekster

Korrekturlæsning og bearbejdning af tekster hører til i samme boldgade. Ditte elsker at bidrage til en god tekst. Skal der bare sættes kommaer de rigtige steder, eller skal der flyttes rundt på afsnit og give sætningerne mere bid.

Netværk
Privat
  • Ditte bor i København