Anne Simonsen

Certificeret translatør og tolk i engelsk

Anne Simonsen
Tlf. +45 42 43 60 66
simonsen@alpha-lingua.dk

Engelsk translatør og tolk

Anne Simonsen er certificeret translatør og tolk i engelsk og har specialiseret sig i oversættelse af juridiske og finansielle tekster. For at sikre den højest mulige kvalitet i sit virke arbejder Anne professionelt med termdatabaser og oversættelsessoftware, samtidig med at hun har et fagligt forankret fokus på forskelle mellem de enkelte landes retssystemer.

Som certificeret translatør og tolk oversætter Anne primært økonomiske, administrative og juridiske tekster.

Anne Simonsens specialeområder

Anne har specialiseret sig i de juridiske, økonomiske og administrative faggrene, og hun finder arbejdsglæde i at udfærdige en oversættelse, der rammer modtagerkulturens stil og tone inden for den givne opgave. I forlængelse af sin specialisering har Anne udviklet stor viden om og er blevet passioneret bruger af termbaser og oversættelsessoftware, hvilket giver hende mulighed for at sikre den ensartethed og høje kvalitet, der for Anne er et must.

Arbejdsgivere og arbejdsgange for en engelsk translatør

Anne arbejder typisk for myndigheder, virksomheder, advokatfirmaer og private organisationer. I sit virke som translatør og tolk har Anne opbygget en omfattende indsigt i de relevante fag- og sprogområder: Hun har fx oparbejdet et uvurderligt kendskab til ligheder og ikke mindst forskelle i retssystemernes opbygning i bl.a. Storbritannien og USA. Anne tager ligeledes højde for, at oversættelsens målgruppe ofte ikke har engelsk som modersmål, hvilket eksempelvis kan kræve en forklarende tilpasning i oversættelsen.

Erfaring
 • Selvstændigt praktiserende translatør og tolk siden 2008 – strafferet, aftaleret, familieret, selskabsret, skatteret
 • Senior Language Specialist & Logoport Site Expert, Lionbridge Denmark (2006-2008) – EU-tekster, medicinsk udstyr, regnskaber
 • Translatør og konsulent, GlobalDenmark a/s (1999-2006) – finansiel lovgivning, klima, miljø, energi, arbejdsmarked, geologi
Uddannelse
Kurser
 • Erhvervsforsikring – terminologi
 • Anti-Money Laundering (hvidvask) – terminologi
 • Entrepriseret – terminologi
 • Writing Modern Legal English
 • Immaterialret – terminologi
 • Mergers and acquisitions – terminologiFamilie- og arveret – terminologi
 • Fogedret – terminologi
 • Pant og sikkerhedsrettigheder – terminologi
 • Insolvensret – terminologi
 • Engelsk kontraktret – terminologi
 • Legal English Master Classes
Udlandsophold
 • Praktik i Europa-Parlamentets oversættelsestjeneste, Luxembourg (2000)
 • Studier ved Anglia Polytechnic University, Cambridge (1998)
 • Arbejde i Disneyland Paris (1996)
Netværk
Privat
 • Anne bor i Roskilde med mand og barn