Flemming Vogdrup

Translatør og tolk, cand.ling.merc. i tysk

Flemming Vogdrup
Tlf. +45 40 87 48 63
vogdrup@alpha-lingua.dk

Tysk translatør og tolk med ajourført paratviden

Flemming Vogdrup er certificeret tysk translatør og tolk med speciale i jura og økonomi. Han kender det juridiske og økonomiske område indefra og holder sig ajour med udviklingen i Danmark og i en række tysktalende lande.

Man skal have læst sin avis og være velorienteret om, hvad der foregår ude i verden for at være en god translatør og tolk. Flemming er translatør og tolk i tysk og uddannet med speciale i juridisk og økonomisk sprog. Han opdaterer løbende sin viden om dansk-tyske forhold og har derfor den faglige ekspertise, der gør ham til en jævnbyrdig sparringspartner for offentlige og private kunder.

Tolker sager om international kriminalitet

Flemming tolker for politi og retsvæsen blandt andet i narkosager og i sager om økonomisk kriminalitet. Han rejser jævnligt til Tyskland og tysktalende lande såsom Østrig, Schweiz og Luxemburg for at tolke ved afhøringer og retsmøder. Han oversætter også juridiske dokumenter og bilag til og fra tysk, som bruges i retssager.

Under en tolkning er der ikke tid til at spørge ind til sagens juridiske aspekter, derfor er det afgørende, at tolken på forhånd har et bredt kendskab og stor forståelse for det juridiske område. Ved en afhøring eller retssag, hvor samtalen går på tværs af dansk og tysk, sikrer Flemming, at parterne kan tale ubesværet sammen på hver deres modersmål uden at samtalen mister betydning eller indholdet tolkes misvisende. Det skal i øvrigt ske uden nævneværdige forstyrrelser, og Flemming selv skal være så usynlig som muligt.

Som translatør og tolk skal Flemming ikke alene kunne tysk til fingerspidserne. Han kender også til dialekter og slang i en række tysktalende lande, fx Østrig og Schweiz, og i de tysktalende områder, som fx Liechtenstein, Norditalien og Slovenien.

Tysk oversættelse af civilret og økonomi

Flemming har arbejdet med juridisk sprog og civilret siden 1981 og har stor ekspertise inden for blandt andet oversættelse af kontrakter, vedtægter, skøder og testamenter.

Der vedtages løbende nye EU-regler, som Flemming også holder sig orienteret om. Ny EU-lovgivning fra Bruxelles kan have indflydelse på, hvordan en årsrapport eller en aftale om stiftelse af et selskab skal udarbejdes og dermed oversættes. Inden Flemming går i gang med en juridisk eller økonomisk oversættelse, sætter han sig derfor altid ind i den aktuelle lovgivning i det pågældende land.

Den bedste oversættelse bliver til ved et samarbejde mellem kunde og oversætter. Derfor har Flemming en tæt dialog med sine kunder i forbindelse med udarbejdelsen af en juridisk eller økonomisk oversættelse.

Erfaring
  • Censor på universiteterne og CBS siden 1988
  • Medlem af Ankenævnet for BA- og cand.ling.merc.-studierne på CBS siden 2002
  • Lærer i tysk på A.P. Møllers Shippingskole (1977 – 1996)
  • Lærer i engelsk og tysk på Folkeuniversitetets afdeling for virksomhedsundervisning (1977 – 1981)
  • Undervisningsassistent i tysk på CBS i fagene økonomisk sprog og tolkning på henholdsvis HA, det erhvervssproglige grundstudium og på cand.ling.merc.-studiet (1979 – 1988)
  • Medlem af styregruppe under Danmarks Evalueringsinstitut i forbindelse med evalueringen af de videregående tyskuddannelser (1994 – 1995)
  • Diverse studie- og arbejdsophold i Tyskland, Østrig, Schweiz og England
Tillidshverv
Privat
  • Flemming bor i Skovshoved