Silvia J. Lariani

Certificeret translatør og tolk i italiensk

Silvia J. Lariani
Tlf. +45 2128 2523
lariani@alpha-lingua.dk

Italiensk translatør og tolk med speciale inden for juridiske tekster

Silvia er specialiseret i oversættelse af juridiske dokumenter, såsom domme, stævninger og andre civil- og strafferetlige processkrifter. Hun tilbyder konsekutiv tolkning af tekniske kurser inden for bl.a. arbejdsmiljø og -sikkerhed, og ved virksomhedsmøder bistår hun med professionel dialogtolkning, så danske og italienske virksomheder kan kommunikere flydende og ubesværet med hinanden på deres eget sprog.

Silvia har to modersmål, italiensk og dansk. Hun har boet i Danmark, siden hun var otte år, og har gennem hele sit liv rejst meget mellem Danmark og Italien, hvilket har givet hende en stærk forståelse af begge landes kulturer. Silvia har været selvstændig erhvervsdrivende siden 2011 og blev i 2012 cand.ling.merc. i italiensk og europæiske studier fra CBS, samtidigt med at hun blev beskikket som translatør og tolk.

Juridiske oversættelser på italiensk

Silvia har altid været klar over, at hun ville gå ad den juridiske vej inden for oversættelser, og i sin kandidatafhandling valgte hun derfor at fordybe sig i civilretlig terminologi, hvilket har gjort hende stærk i at analysere og oversætte komplekse juridiske dokumenter. Italienske juridiske tekster indeholder ofte lange passager uden punktummer, et utal af indskudte sætninger og et meget stift sprog; jo mere hierarkiske teksterne er, desto større er udfordringen – men Silvia er klar til at tage kampen op. Hun går meget op i, at man bruger den rigtige term for det rigtige begreb, og i sit arbejde med oversættelser trækker hun på sin erfaring inden for terminologistyring.

Italiensk tolkning ‑ fra millionindkøb af kongeligt porcelæn til sikkerhed ved svejsning

Silvia tolker inden for alt lige fra millionindkøb af kongeligt porcelæn til sikkerhed ved svejsning og til forretningsmøder. Med sine to modersmål i bagagen famler Silvia sjældent efter ordene. Udtalen fejler ikke noget, og italienere kan som regel ikke høre, at hun ikke er fuldblodsitaliener. Det giver hende den fordel at kunne gøre sig usynlig som tolk. Hun har forståelse for, at folk er forskellige, og hun bestræber sig derfor også på at videreformidle budskabet på en forståelig måde til den enkelte modtager. For Silvia er en grundig forberedelse på den specifikke terminologi inden for det fagområde, hun skal tolke i, altafgørende for en professionel tolkning.

Arbejdsområder

Oversættelse og tolkning inden for: Civil- og strafferet, bygge- og anlæg, teknik, udbudsmateriale, ejendomshandel, skattepapirer, regnskab, selskabsvedtægter, kontrakter, kursusmateriale, hjemmesider, apps, private attester, taler, eksamensbeviser, lægejournaler, gastronomi, salgsmateriale arbejdsmiljø og -sikkerhed, herunder § 26-uddannelsen, arbejdsmiljøuddannelsen og hjælperøgdykkeruddannelsen m.v.

Uddannelse
  • Translatørbeskikkelse i italiensk (2012)
  • Cand.ling.merc. i italiensk og europæiske studier fra Copenhagen Business School (2012)
  • BA i italiensk og europæiske studier fra Copenhagen Business School (2009)
Udlandsophold
  • Flere årlige rejser til Italien hele livet
Netværk og tillidsposter
Privat
  • Silvia bor i København