En branche i evig bevægelse

En branche i evig bevægelse

Translatører og tolke må til enhver tid være på jagt. Det hedder opkvalificering og er en nødvendighed for at holde sig ajour og på forkant med en profession, der aldrig står stille.

Vil du vide (bare lidt om), hvad en oversætter og tolk ved? I et kontorfællesskab som Alpha-Lingua, hvor der er repræsenteret mere end fem sprog, får du et godt indblik i, hvad det vil sige at dygtiggøre sig som translatør og tolk, og hvorfor du skal vælge netop en sproglig sparringspartner, der ikke hviler på laurbærrene.

Når det ene fører det andet med sig

Ordet retslingvistik er muligvis ikke nær så brugt som ordet corona, men for advokater og efterforskere er det det nye sort. Det handler kort fortalt om, når sproget bliver bevismateriale. Og når retslingvistik internationalt vinder indpas i retssystemet, bliver nysgerrigheden også vakt for translatørerne i Alpha-Lingua, der til daglig beskæftiger sig for hovedparten med juridiske tekster og tolkninger.

Ditte Andersen, Silvia Lariani og Anne Simonsen har fulgt retslingvistikken tæt gennem 2020. I januar 2021 har Anne planer om at deltage i endnu et retlingvistisk arrangement, nemlig online-konferencen Trusler, tavshed og tale: Hvad ved vi om truslers rolle i samfundet? Efter sin deltagelse i et kursus (også med fokus på trusler) på sommeruniversitetet sagde Anne: ”Det var ufatteligt spændende at være med til. Jeg fik helt lyst til at blive efterforsker.

Det udpensler i al sin enkelthed meget præcist, hvorfor det er vigtigt at være i ”medbevægelse”, når man beskæftiger sig med sprog, og hvor stor forståelse af og indlevelse i et emne der kræves, når man beskæftiger sig med oversættelse på professionelt plan. Man er nødt til at få tilbundsgående indsigt.

Evnen til at sætte sig ind i nye fagområder er helt basalt en af de vigtigste egenskaber hos en god translatør og tolk.

Nye parallelle veje

Til trods for at hun i forvejen lægger noget nær et fuldtidsvirke som frivillig i Translatørforeningens tolkeudvalg, hvilket i sig selv gør, at Carina Graversen altid har fingeren på pulsen i sin branche, forfulgte Carina bevidst muligheden for at tage endnu en kasket på i 2020. Hun kastede sig over en coachuddannelse. Dermed forlader hun ikke sin profession, men udbygger den med et parallelt bierhverv, der i kombination med netop det sproglige virke giver Carina mulighed for at henvende sig til herboende italienere som italiensktalende coach – foruden tolk og translatør.

Evnen til at nytænke sit virke kommer altid kunden til gode.

Solid og støt nysgerrighed for en translatør

”Som translatør og tolk må man indstille sig på konstant at være i gang med at videreuddanne sig, for sproget står aldrig stille, og derfor kan professionen heller ikke tillade sig at hvile på en række ECTS-point”, siger Flemming Vogdrup, der bruger store dele af sin fritid på at begrave sig i tyske tidsskrifter og domme, der har relevans for netop hans fagområde. ”I går hed det måske fusentast, i dag hedder det narkobagmand på dansk. Som tysktranslatør er jeg nødt til at vide dette og kende de tilsvarende udtryk på tysk”.

Evnen til at gøre sig til ekspert inden for sit felt er grunden til, at alle burde og mange vælger at benytte en professionel translatør og tolk.

Bred faglighed hos Alpha-Lingua

Paletten af faglig indsigt, ekspertise og flerfacetterede profiler hos Anne Simonsen, Carina Graversen, Ditte Andersen, Flemming Vogdrup, Paulina Lundén og Silvia Lariani er langt bredere og længere end Kattesundet i indre København, hvor Alpha-Lingua har kontor.

Kursusbudgettet i 2020 er opbrugt for længst, til gengæld bugner kontoret af specialviden om syn og skøn, arveforhold, tolkning, GDPR, Domstolsstyrelsen, FN-byen, Cataloniens nuværende politiske situation og forhold til centralregeringen i Madrid, udlændinges syn på dansk kultur, engelsk oversættelse af tekster om hhv. forsikring samt fusioner og opkøb, som blot er nogle af de kurser og foredrag, som Alpha-Lingua har deltaget i, i år for at holde sig i konstant vidensbevægelse.

Engelsk, italiensk, polsk, spansk, tysk

Vil du drage nytte af de mange timers efteruddannelse?
… vi er eksperter i vores sprog, og det kommer både dig, dit budskab og din modtager til gode.

Af Caroline Qvist Abel