Carina Graversen

Certificeret translatør og tolk i italiensk

Carina Graversen
Tlf. +45 2627 1248
graversen@alpha-lingua.dk

Tolkning med ro og overblik

Carina Graversen er italiensk tolk for offentlige myndigheder og virksomheder. Hun indgår smidigt og professionelt i en tolkesituation og lever sig ind i rollen som den, hun tolker for.

Hvad enten Carina tolker i en retssal, på et advokatkontor eller under en politiafhøring, indtager hun en diskret, men nærværende position. Hun er translatør og tolk i italiensk og kan både formidle juridiske nuancer og andre menneskers sindsstemninger.

Fra anholdelse til retssag

På alle tider af døgnet kan Carina blive ringet op af politiet, der skal bruge en italiensk tolk til en afhøring. Afhøringen kan spidse til, hvis den anholdte er narkotikapåvirket. Men i de tilfælde bevarer Carina roen og tolker ubemærket mellem den anholdte og politiet.
En af Carinas styrker er at fornemme og formidle sindsstemninger, og hendes stemmeleje kan afspejle om en anholdt er på nippet til at blive opfarende. Omvendt kan hun med rolig og myndig stemme på betjentens vegne bede den anholdte om at forholde sig i ro.

Efter en politiafhøring bliver Carina ofte bedt om at møde i retten den efterfølgende dag for at tolke, når den anholdte fremstilles i grundlovsforhør. Er der belæg for en retssag, kan Carina også blive engageret til at tolke mellem forsvarsadvokaten og den anholdte i det videre forløb, fordi hun nu har et godt indblik i sagen.

Italiensk tolkning og oversættelse i civilsager

Carina er specialiseret i tolkning og oversættelse af jura, og advokater hyrer hende til civile sager, der har med Italien at gøre. Det kan for eksempel være, når en dansk og en italiensk virksomhed bliver uenige om produktansvar, eller når et dansk-italiensk forældrepar bliver uenige om forældremyndigheden.

Advokater og domstole sender stævninger, svarskrifter og kendelser til Carina, som hun oversætter til og fra italiensk, og som efterfølgende indgår i retssagen.

Hvis sagen ender ved en domstol, tolker hun for den italienske klient og de øvrige parter, så alle ved, hvad der foregår under retssagen.

Tolk ved salg af italienske produkter

Italiensk mad, møbler og mode indgår også i Carinas arbejdsdag som translatør og tolk. Hun arbejder som tolk ved pressekonferencer og salgsmøder, når italienske producenter ønsker at sælge deres produkter i Danmark.

Det går stærkt, når Carina Graversen skal tolke en italiensk producents oplæg til dansk. Men hun har sin notatteknik i orden, og når hun har taget tilstrækkeligt med noter, giver hun tegn til producenten om at holde en pause, så hun kan tolke til dansk.

Herefter tolker hun indholdet struktureret og roligt, så de danske tilhørere ikke skal bruge mentale kræfter på at forstå budskabet.

Arbejdsområder
Tolkning og oversættelse af dokumenter og tekster inden for: Alternativ energi, arbejdsmarkedsforhold, arkitektur, boligindretning, bygge- og anlæg, civilret, design, ejendomshandel, eksamenspapirer, fodbold, fødevarer, jura, landbrug, legetøj, luftfart, marketing, mode, musik, politik, rejser, reklame, skat, strafferet, telekommunikation, turisme, underholdning, undervisning, vin, virksomhedsregnskaber og økonomi.

Erfaring
Uddannelse
Kurser
 • “At undervise udlændinge i italiensk”, Rimini Academy, Italien
 • ”Retssystemets opbygning efter domstolsreformen”
 • “At undervise udlændinge i italiensk”, Università di Perugia, Italien
 • ”Praktisk italiensk jura”, Dansk Translatørforbund
 • ”Anvendt pædagogik for sprogundervisere”, CBS Learning Lab
 • “Sprogpædagogik & eksamination”, CBS Learning Lab,
 • ”Bekræftelser og legaliseringer”, Translatørforeningen
Udlandsophold
 • Bologna, Italien, Trainee inden for design og boligindretning, TC Interni
 • Orvieto, Italien, Trainee inden for offentlig forvaltning
 • Università di Bologna, Italien
 • Milano, Italien, sprogstudier
Netværk og tillidsposter
Privat
 • Carina bor i København