Hvad er en bekræftet oversættelse?

En bekræftet oversættelse er et juridisk dokument.

At en oversættelse er bekræftet, betyder:

  • at den er forsynet med en bekræftelsespåtegning og et stempel fra en translatør, der før januar 2016 havde en translatørbeskikkelse, og som derved udtrykkeligt  bekræfter at stå inde for oversættelsens rigtighed,
  • at den er en tro og nøjagtig gengivelse af originalteksten,
  • at den er juridisk gyldig på det sprog, den er oversat til,
  • at oversættelsen kan bruges i relation til myndigheder og offentlige instanser.

En bekræftet oversættelse består af tre dele:

  • det oversatte dokument
  • en bekræftelsespåtegning med translatørens stempel og underskrift, og
  • det originale dokument (samt eventuelt en bekræftet kopi af det originale dokument).

Disse tre dele hæftes i venstre margin og bindes sammen, så de udgør ét samlet dokument, på en måde, hvorpå oversættelsen ikke efterfølgende kan skilles ad. Husk derfor at sikre dig, at du afleverer det korrekte dokument, inden vi binder det sammen. Oversatte dokumenter, der skal bekræftes, er typisk dokumenter, som skal bruges i forbindelse med retssager eller myndigheders behandling af sager, som går på tværs af landegrænser.

Det kan imidlertid også være dokumenter, der skal bruges i forbindelse med international handel eller personlige dokumenter, som skal bruges i udlandet, for eksempel vielsesattester, testamenter, personattester, skifteretsattester, dødsattester mv.

Visse personlige dokumenter behøver dog ikke oversættes, når de skal anvendes inden for EU, idet der er udkommet en EU-forordning, der stadfæster, at de lokale myndigheder er forpligtet til at udstede et såkaldt sprogbilag, som er en generel oversættelse af generelle attester. Dog er det vores erfaring, at mange danske myndigheder ikke kender til Sprogbilaget, mens mange udenlandske modtagere ikke ved, hvordan Sprogbilaget skal fortolkes. Vi henviser derfor til denne side om Sprogbilag.