Hvad er en bekræftet oversættelse?

At en oversættelse er bekræftet betyder:

 

En bekræftet oversættelse består af tre dele:

Disse tre dele hæftes i venstre margin og bindes sammen, så de udgør ét samlet dokument, og oversættelsen kan ikke efterfølgende skilles ad. Husk derfor at sikre dig, at du afleverer det korrekte dokument, inden vi binder det sammen.

Oversatte dokumenter, der skal bekræftes, er typisk dokumenter, som skal bruges i forbindelse med retssager eller myndigheders behandling af sager, som går på tværs af landegrænser. Det kan imidlertid også være dokumenter, der skal bruges i forbindelse med international handel eller personlige dokumenter, som skal bruges i udlandet, for eksempel vielsesattester, testamenter, fødsels- og dåbsattester.