Hvad er en bekræftet oversættelse?

At en oversættelse er bekræftet betyder:
  • At den er forsynet med en påtegning (stemplet) af en person, der før januar 2016 havde en translatørbeskikkelse;
  • At den er en tro og nøjagtig gengivelse af originalteksten;
  • At den er juridisk gyldig på det sprog, den er oversat til;
  • At oversættelsen kan bruges i relation til myndigheder og offentlige instanser.
  En bekræftet oversættelse består af tre dele:
  • det oversatte dokument
  • en bekræftelsespåtegning med translatørens stempel og underskrift
  • det originale dokument (samt eventuelt en bekræftet kopi af det originale dokument).
Disse tre dele hæftes i venstre margin og bindes sammen, så de udgør ét samlet dokument, og oversættelsen kan ikke efterfølgende skilles ad. Husk derfor at sikre dig, at du afleverer det korrekte dokument, inden vi binder det sammen. Oversatte dokumenter, der skal bekræftes, er typisk dokumenter, som skal bruges i forbindelse med retssager eller myndigheders behandling af sager, som går på tværs af landegrænser. Det kan imidlertid også være dokumenter, der skal bruges i forbindelse med international handel eller personlige dokumenter, som skal bruges i udlandet, for eksempel vielsesattester, testamenter, fødsels- og dåbsattester.