Hvad er hvisketolkning?

Alpha-Lingua forklarer

Ordet hviske er selvforklarende: Tolken tolker med lav stemme (hvisker). Hvisketolkning kan være en kombination af konsekutiv og simultantolkning, hvor tolken sidder ved siden af den part, der tolkes for, og med lav stemme tolker direkte for vedkommende, men da der ikke holdes reelle tolkepauser, som ved konsekutiv tolkning, vil nogle passager i talerens ytring blive gengivet som resume.

Det er i øvrigt en tolkeform, der kan benyttes i stedet for konsekutiv tolkning for at spare tid.

Hvornår egner hvisketolkning sig bedst?

Hvisketolkning fungerer kun, når der skal tolkes for en enkelt person, når der er få personer samlet, og når der er relativt stille i lokalet.

Hvisketolkning kan for eksempel benyttes ved rundvisninger eller møder, hvor flere personer, men ikke alle, har behov for tolkning. Hvisketolkning anvendes desuden ofte i retssager.

Er der behov for særligt udstyr til hvisketolkning?

Hvisketolkning for flere personer kræver et særligt hvisketolkeanlæg med mikrofon og bærbare høretelefoner. Du kan læse nærmere om hvisketolkning i dette udførlige blogindlæg: fakta-om-hvisketolkning/

Send os en e-mail på info@alpha-lingua.dk og hør, om vi kan stille med en hvisketolk til netop dit sprogbehov.