”Help Me” – en sproglig håndsrækning

Help me- Alpha-Lingua

Projekt ”Help Me” blev på få måneder en succes

Gennem mit mangeårige virke som tolk i italiensk har jeg fået et stort netværk, som er blevet udvidet i forbindelse med Metrobyggeriet, hvor mange underleverandører og arbejdstagere er italienere. Jeg fandt ud af, at der var et behov for sproglig assistance mellem dansk og italiensk, når metroarbejderne skulle i kontakt med det danske system. Hvad skulle de stille op med f.eks. skat, forsikring, pension, rejsegodtgørelse og instanserne bag, når nu de ikke taler dansk? Jeg kunne jo ikke ene kvinde hjælpe med alle, selvom jeg gerne ville. Eller kunne jeg?

Initiativ for italienske metroarbejdere

I september 2016 blev projekt ”Help Me” født i samarbejde med metroarbejdernes egen klub, Metroklubben. ”Help Me” blev iværksat som et initiativ, der skulle hjælpe italienske metroarbejdere med at kontakte de danske myndigheder i spørgsmål om skatteforhold, men også til at forstå og bruge NemId, e-boks, osv.

Sproglig assistance i flere sprog

Det blev lynhurtigt så stor en succes, at min sproglige medarbejder ikke kunne følge med, og samtidig dukkede der andre nationaliteter op, der havde samme behov. Derfor udvidede vi projektet, og i marts 2017 kunne vi stolt tilbyde sproglig assistance i både italiensk, rumænsk, polsk og portugisisk. Det var enestående og banebrydende og metroarbejderne myldrede ind i åbningstiden.

Succes for både udlændinge og fagforeninger

Projektet har ikke kun været en succes for metroarbejderne, der har haft et sted at gå hen med deres spørgsmål. Det har også været en succes for både de italienske arbejdsgivere og de danske fagforeninger, der ikke har ressourcer til at håndtere denne type spørgsmål, som uvægerligt dukker op, når man ansætter udenlandsk arbejdskraft. Og endelig har det været en succes for de fire sproglige medarbejdere, der har båret projektet, og som har fundet stor glæde og tilfredsstillelse i at hjælpe metroarbejderne med deres mange spørgsmål og udfordringer.

Det glæder mig, at en sproglig tanke kan gå fra idé til håndsrækning til succes, og vi er allerede i gang med at undersøge, hvordan vi kan udvide integrationsprojektet til også at omfatte de næste store byggerier i hovedstaden. Målet er at være med til at sikre, at de udenlandske arbejdstagere hurtigt får styr på, hvordan de gebærder sig i det danske digitaliserede samfund og dermed overholder de pligter og rettigheder, vi andre tager for givet. Til glæde for alle.

Af Carina Graversen