Hvad har Enneagrammet med Alpha-Lingua at gøre?

Vi forklarer fordelen ved at kende til Enneagrammet i et kontorfællesskab

Enneagrammet er et redskab til personlig udvikling, der beskriver ni personlighedstyper, som mennesker kan relatere til. Hos Alpha-Lingua har certificeret translatør og tolk i italiensk, Carina Graversen, indhentet endnu en certificering, idet hun har efteruddannet sig til at formidle principperne i Enneagrammet.

Linket mellem Enneagrammet og en tolkevirksomhed er enkelt at forklare, mener Silvia Lariani, der ligeledes er italiensk translatør og tolk hos Alpha-Lingua: ”Sprog hænger uløseligt sammen med kultur, og kultur handler også om mennesker. Enneagrammet beskriver netop ni universelle personlighedstyper, som vi alle læner os op ad. I Alpha-Lingua sigter vi altid efter at forny os og blive klogere, og vi så derfor Enneagrammet som en oplagt mulighed for at blive klogere på os selv og hinanden, og derigennem styrke vores fællesskab og blive endnu bedre som fagligt team. Det var naturligvis også sjovt at se, om typerne kunne sige noget om vores profession”, afrunder Silvia sin forklaring.

Alpha-Lingua er ikke nødvendigvis first-movers i forhold til at anvende Enneagrammet i en virksomhedssammenhæng. Det er allerede et internationalt anerkendt værktøj, der fx kan anvendes i ledelsesudvikling og teams samt give indsigt i den enkelte medarbejders type. Forståelse for hvordan de enkelte typer agerer og reagerer kan med rette vejledning optimere arbejdsgange og samarbejdsevner samt forbedre den enkeltes trivsel.

Når man som hos Alpha-Lingua tilmed har sin egen specialist på området, der samtidig er en fortræffelig formidler, var det ingen sag at komme til enighed om at afsætte en god portion arbejdstid i Enneagrammets navn.

En dag i fællesskabets tegn

På et af årets første kontormøder blev man således enige om at mødes i Carina Graversens kursusaktivitetscenter på Amager en dag i marts. Alpha-Linguas syv medlemmer skulle blive klogere på Enneagrammets ni typer.

Forud for seminardagen havde alle taget en personlighedstest, der skulle hjælpe Carina med at identificere den type, som kontorfællesskabets medlemmer hver især relaterer sig til.

Enneagrammets ni personlighedstyper blandt tolke og translatører

Det er let at google sig frem til Enneagrammets ni personlighedstyper og hvad de indeholder. Det er derimod et personligt anliggende, hvilke typer medlemmerne af kontorfællesskabet hos Alpha-Lingua læner sig op ad. Det er dog interessant at fremhæve efter seminardagen, at der var én type, som ingen af Alpha-Lingua’erne repræsenterede, nemlig type 4, der repræsenterer den indre og meget følelsesfornemmende type. Carina uddyber: ”Det er individualisten, der kan føle sig unik, fordi de rummer en rig indre verden, de selv kender ind og ud. Det interessante ved, at netop type 4 ikke er at finde i Alpha-Lingua, er at en 4’er måske ville have svært ved at agere den usynlige tolk, der skal gengive et andet menneskes fremtoning og tale, fremfor at sætte sig selv i spil. I øvrigt en af tolkens fornemmeste opgaver”.

Carina fortæller desuden, at der var flere, der havde kraftige træk til: 1’eren og 6’eren: ”6’eren er god at have i et team, fordi de går en ekstra mil for sagen, mens andre typer måske hurtigere er videre i noget andet. 6’eren er pligtopfyldende og engageret, mens 1’ere har et højt regelsæt: pertentlighed og ordentlighed gennemsyrer deres verden”, forklarer Carina Graversen.

I et kontorfællesskab med syv translatører og tolke; en profession, der kræver stor nysgerrighed, en god portion selvdisciplin og især en klar hang til perfektionisme, kan det i hvert fald ikke undre, at type 1 og type 6 scorede højt i testen hos flere af kontorfællesskabsmedlemmerne.

Fordelen ved Enneagrammet i et Alpha-Lingua team

Formålet med at introducere Enneagrammets visdom i et kontorfællesskab som Alpha-Linguas skal findes i mulighederne for at dykke ned i det, der er nemt og svært for den enkelte for at styrke teamet som en helhed.

”Enneagrammet handler om vores automatreaktioner og kan bruges som redskab til at få øje på den enkeltes adfærd og derigennem gå i gang med at ændre på uhensigtsmæssig eller iboende adfærd, der måske ikke gavner en selv”. Carina uddyber: ”Det fortæller, hvad og hvorfor du gør og reagerer, som du gør, men vigtigst: det hjælper dig til at få øje på andre menneskelige kvaliteter og værdier, og dermed kan du stille og roligt nærme dig kvaliteterne i alle ni personlighedstyper. Jo mere, du har adgang til alle ni typer, jo mere balanceret kan du blive som menneske”.

Carina understreger, at alle mennesker kun relaterer til én type og altid vil forblive den type, men at hver type bærer hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige træk, som man kan lære at arbejde med. Ved at finde frem til sin type, får man i øvrigt en større forståelse af de mennesker, man har omkring sig og en større tolerance i mødet med andres adfærd. Carina giver endnu et eksempel: ”Type 7 er eksempelvis ikke kun den travle og fornøjelige type, da de vil opleve så meget som muligt; de rummer også en stor tålmodighed, som det kan være vigtigt at få øje på i et team”.

Carina afrunder med begejstring den erkendelse, hele teamet i Alpha-Lingua fik på seminardagen: ”Vi er heldigvis 6-7 forskellige typer i Alpha. Og det er supergodt, fordi det betyder, at kontoret rummer alsidige personlighedstyper, og at vi hver især kan bidrage med vores særlige kvaliteter til kontorfællesskabet”.

Carina Graversen og Enneagrammet

Er du nysgerrig efter at vide mere om dig selv i forhold til Enneagrammet, kan du kontakte Carina Graversen direkte på telefon 26 27 12 48.
Du kan også læse mere om Carina Graversens øvrige ydelser på hendes hjemmeside: carinagraversen.dk