Edsvoren translatør med dobbelt certificering

Edsvoren translatør med dobbelt certificering

Paulina Lundén er translatør og tolk i polsk. Indtil september i år certificeret i Danmark, men efter den 30. september dobbeltcertificeret, idet Paulina er blevet taget i ed som translatør og tolk ved det polske justitsministerium. Paulina fortæller her, hvad det indebærer at være edsvoren translatør i Polen, for hende personligt, men i særdeleshed for hendes danske kunder.

Dobbelt statsborgerskab: Dansk og polsk

Paulina Lundén kommer oprindeligt fra Polen, men er uddannet og tidligere beskikket translatør og tolk i Danmark. Hun har stiftet familie i Danmark, men har stadig tætte og stærke bånd til Polen. Af personlige årsager og i lyset af den politiske situation i Polen, da højrenationalisterne kom til magten i Polen, fik hun dobbelt statsborgerskab – ”Jeg ville være sikker på, jeg ikke en dag stod uden statsborgerskab, og så synes jeg, det er sejt,” fortæller Paulina med sin altid smilende stemme.
I lyset af Paulinas seneste dobbelt-anskaffelse er ”sejt” måske endda et lidt for beskedent ordvalg, for det er næsten ekstravagant at være dobbeltcertificeret translatør i det land, der var først i verden med en tolkelov, men hvor al pompen og pragten omkring translatørprofessionen siden er trevlet op og blevet nedgraderet efter afviklingen af statsautorisationen i 2016. Året efter at Paulina opnåede sin danske beskikkelse.

Dobbelt certificering: Danmark og Polen

Jeg ansøgte om at blive edsvoren i Polen, fordi beskikkelsen er afskaffet i Danmark, og jeg synes, autorisationen er et vigtigt signal. I Polen tager man professionen og sprogkundskab alvorligt, hvilket jeg klart kunne mærke, da jeg kom til Warszawa for at aflægge ed,” fortæller Paulina over telefonen. Hendes mand sidder ved rattet, mens vi taler sammen. Der er dog ingen tvivl om, at det er Paulina, der tager føringen, når det gælder hendes egen faglighed.

Paulina ansøgte i 2021 om at få overført sine kvalifikationer: ”Jeg fremsendte mine diplomer, der beviser, at jeg har gennemført en række fag, der opfylder kravene i Polen. Desuden fremsendte jeg en polsk oversættelse af mit certifikat fra Translatørforeningen, som beviser jeg er certificeret i Danmark, sammen med et bevis for, at jeg er på listen over godkendte translatører hos den polske ambassade i København.”

Taget i ed i Justitsministeriet i Warszawa

Myndighederne i Polen er strikse med at anerkende udenlandske kompetencer. Det tog da også sin tid, men Paulinas dokumenter blev godkendt. Paulina skulle nu personligt rejse til Warszawa for at blive taget i ed.
Selve ceremonien og rammerne for den efterlader et klart indtryk af, hvor alvorligt man ser på det at være edsvoren translatør og tolk i Polen. ”Det foregik i Justitsministeriet, og eden skulle aflægges over for statssekretæren på fuldmagt fra selveste justitsministeren,” refererer Paulina.

Den 30. september blev 55 translatører og tolke taget i ed i alt fra norsk til bulgarsk. Ceremonien fandt sted på kontoret for edsvorne translatører på bonede gulve og foran statelige rækker af flag. Afdeling for Edsvorne Translatører hos det polske justitsministerium hører under Departement for Juridiske Professioner sammen med bl.a. Afdelingen for Advokater og Afdelingen for Notarer. Selvfølgelig tager man sit fineste tøj på sådan en dag, hvor vicedepartementschefen bød velkommen, før de 55 kunne tages i ed en efter en:

Man tager det her alvorligt. Man ved, det ikke er et medfødt talent at mestre forskellige sprog og dermed at blive translatør. Man ved, det kræver en stor indsats, og at det er en vigtig samfundsmæssig funktion,” fortæller Paulina med tilfredshed i stemmen. Stoltheden oser unægtelig ud af det foto, der blev taget af Paulina, da hun endelig stod med resultatet af sin ihærdige indsats for at blive anerkendt for sine kvalifikationer.

Ansvar, beføjelser og pligter – og fordele for Alpha-Linguas kunder

I Polen kommer titlen som edsvorne translatør med ansvar, beføjelser og pligter: ”Fordi jeg er på justitsministeriets liste over edsvorne translatører, kan en modtager i Polen nu verificere mit navn ud fra mit autorisationsnummer TP/99/22 hos de polske myndigheder. Når jeg derfor udfærdiger en bekræftet oversættelse, behøver der ikke længere komme en dansk apostille på min påtegning, hvis jeg anvender det polske stempel,” fortæller Paulina. Det er således lige blevet billigere og mindre bøvlet at bestille en bekræftet oversættelse til polsk fra Alpha-Lingua.

Paulina har også fået beføjelser, der betyder, at hun kan lave bekræftede kopier på samme måde som en dansk notar eller en konsul kan. Rettigheder, som en dansk translatør ikke har: ”I Polen er det her en tillidsfuld profession. Derfor følger der også ansvar – og pligter med.” De pligter, Paulina omtaler, er fx pligten til kontinuerlig efteruddannelse; de polske myndigheder har tilsynspligt, hvorfor de kan fratage titlen fra dem, der ikke længere praktiserer professionen. Der er dog ikke fare for, at Paulina opgiver sin profession lige foreløbigt: ”Helt personligt er der flere grunde til, at jeg gerne ville opnå denne titel, men den vigtigste er, at jeg som edsvoren translatør nyder stor respekt i Polen, og det synes jeg alle translatører og tolke, der har gennemført en lang videregående uddannelse fortjener, for man kommer ikke sovende til vores erhverv. Det kræver en stor kontinuerlig indsats at udføre oversættelse og tolkning af så høj kvalitet og med så stor præcision, som vi fx tilbyder her hos Alpha-Lingua.”

Polsk oversættelse hos Alpha-Lingua

Paulina Lundéns kunder vil fra og med den 30. september 2022:

  • spare en apostilleudgift på oversættelser til polsk
  • undgå bekymringen for, om oversættelsen bliver godtaget i Polen
  • i princippet kunne beholde deres originaldokumenter, hvor det ikke ellers er muligt.

Kontakt Paulina Lundén og Alpha-Lingua her: alpha-lingua.dk/kontakt/

Skrevet af Caroline Qvist Abel