Apostillen

Apostille

Apostille

Apostille er et fransk ord, der oprindeligt kommer af latin og betyder: note, forklaring. Og det forklarer næsten begrebet ”en apostille”, der er et (juridisk) tillæg til et dokument, som verificerer gyldigheden af det pågældende dokument. I dag er en apostille en internationalt uundgåelig term i oversætterbranchen.

Apostillekonventionen

En række lande er tiltrådt Apostillekonventionen af 5. oktober 1961, der har til formål at sikre en enkel legalisering af offentlige dokumenter. Det kan være vielsesattester, dokumenter fra SKAT eller andre myndigheders dokumenter. Apostillekonventionen eller Apostilletraktaten er udarbejdet af den internationale privatretlige konference i Haag.
Danmark er et af de lande, der er tiltrådt konventionen. I Danmark er det Udenrigsministeriet, der står for at legalisere dokumenter med apostillen.

Selve apostillen er en fast formular, som er kendt for alle medlemslandene, uanset om de påtrykte sprog er officielle sprog i det enkelte land. En apostille er fortrykt på engelsk og i Danmark også på dansk.

Når et dansk dokument skal bruges i udlandet, fungerer apostillen altså som en bekræftelse af, at underskriften på det pågældende dokument er påført af en dansk myndighed og dermed at dokumentet er ægte.

Apostille hvor og hvornår?

Udenrigsministeriets legaliseringskontor udfylder apostillen (som ses på billedet) med oplysninger om sig selv og den myndighedsperson, som har underskrevet det dokument, apostillen skal legalisere. På apostillen står der desuden dato, og den har et unikt serienummer, der knytter sig til et fælles digitalt register, som alle medlemslandene kan slå op i for at verificere apostillen.

Udenlandske myndigheder kan både kræve, at der sættes en apostille på det danske originaldokument, men de kan også bede om en legalisering af oversættelsen.

Hvis en oversættelse skal til et land, der ikke er tiltrådt Apostillekonventionen, kan det stadig være en god idé med en apostille, da oversættelsen får en bekræftelsespåtegning fra en officiel myndighed i Danmark.

Men i sidste ende er det altid modtageren, der afgør, hvor der skal være apostille, og hvornår et dokument skal legaliseret. Om et dokument kan legaliseres, afgør konventionen og dermed Udenrigsministeriet.

Legalisering af en bekræftet oversættelse

I Danmark indebærer reglerne for legalisering, at en bekræftet oversættelse først skal legaliseres hos Dansk Erhverv eller hos en notar, før den kan blive legaliseret af Udenrigsministeriet med en apostille. Udenrigsministeriet kan nemlig udelukkende legalisere en dansk myndigheds underskrift, og siden afskaffelsen af translatørbeskikkelsen i 2016 er danske translatører ikke længere betragtet som en sådan myndighed.

Apostillen legaliserer således enten Dansk Erhverv eller notarens underskrift, der begge betragtes som myndigheder. Notaren eller Dansk Erhverv skal forinden bekræfte translatørens underskrift på den bekræftede oversættelse.

Dansk Erhverv eller notar

Det er som beskrevet kun bekræftede oversættelser, der har været forbi Dansk Erhverv eller en notar, der kan legaliseres af Udenrigsministeriet. Det er som oftest hurtigst og billigst at vælge løsningen med legalisering hos Dansk Erhverv. Desuden er påtegningen hos Dansk Erhverv mere vidtgående, idet den bekræfter, at translatøren er kendt af Dansk Erhverv og troværdig. Altså minder denne procedure mest om tiden, før statsautorisationen blev afskaffet.

Legalisering hos ambassaden

Hvis en oversættelse skal anvendes i et land, der ikke har tiltrådt Apostillekonventionen, er det også en mulighed at få dokumentet legaliseret på det pågældende lands konsulat eller ambassade. Enkelte lande, der er tiltrådt konventionen, tilbyder også legalisering på deres konsulat eller ambassade. Denne erstatter i så fald apostillen. Et af disse lande er Italien. På konsulatet i København kan translatøren få bekræftet sin påtegning direkte replica horloges. Denne procedure er desuden billigere.

Vil du kunne navigere bedre i legaliseringsjunglen, kan du gå til Translatørforeningens hjemmeside og læse op på denne indføring: Legalisering fra start til slut

Alpha-Lingua hjælper gerne

Vil du helst være fri for at sætte dig ind i rækkefølgen af legaliseringer, slippe for ventetiden og besværet, sørger Alpha-Lingua gerne for legalisering hos de relevante myndigheder. Kontakt os på tlf. 33 14 66 26 eller info@alpha-lingua.dk.

Af Caroline Qvist Abel