De mindre sprogs vilkår og muligheder: Derfor er tolken også coach

Carina Graversen er nok mest kendt som talsperson for Tolkeudvalget, der agerer i regi af Translatørforeningen, hvor hun i mange år har lavet lobbyarbejde for at fremme tolkevilkårene i Danmark. En opgave, der kun er blevet mere relevant og nødvendig, efter at Folketinget i januar 2016 afskaffede translatørbeskikkelsen og statsautorisationen.

Carina er desuden anerkendt for sin store faglighed som italiensk tolk og translatør med ekspertise i juridisk sprog samt for sin underviserposition, bl.a. når Udenrigsministeriet sender nye diplomater og ambassadører til Italien, der skal klædes på til deres kommende diplomatiske arbejde i Rom.

Nødvendigt med flere titler

Afskaffelsen af statsautorisationen var blot ét af de strukturelle forhold, der gjorde det bydende nødvendigt for Carina (og andre tolke og translatører i de små sprog) at kigge sig om efter en idérig løsning for at videreføre sin mangeårige faglige kunnen. Da Rigspolitiet desuden udliciterede hendes primære arbejdsområde som tolk til et IT-firma forrige år, måtte hun være opfindsom.

Carina Graversen tog derfor i 2020 en coachuddannelse hos Sofia Manning som life and business coach samt et masterspeciale i stress samme sted.

Det har vist sig at være et perfekt samspil: Jeg kan som regel flytte en oversættelse nogle timer, hvis en klient har brug for en samtale. Dog må alt andet vige for tolkningen. Den fodnote har jeg altid måttet indsætte over for mine kursister og nu klienterne, for tolkninger kommer først. Dem kan jeg ikke kontrollere selv”.

Tolkning er og vil altid være en vigtig del af Carina Graversens profession, hvilket man ikke kan være et sekund i tvivl om; mens vi taler, tikker der en besked ind fra en norsk kollega, der fortæller, at de er sekunder fra at præsentere en tolkelov(!) for kongen, der pålægger myndighederne et ansvar. I Norge har man allerede indført en certificeringsordning og en uddannelse, som myndighederne nu bliver forpligtede til at benytte sig af. Det er så stort, at diktafonen et kort øjeblik sitrer af den højtidelige stilhed.

Carina Graversen: Tolk, translatør, underviser og coach

Carina Graversen driver sit virke som tolk og translatør hos Alpha-Lingua fra Kattesundet, hun fastholder sine undervisningsforløb på bl.a. Københavns Universitet og finder tid til sit frivillige lobbyistarbejde på Tolkelisten.dk. Derudover har hun indrettet sig med et dansk/italiensk ”Studio” på Amager, hvorfra hun tilbyder privatundervisning og coachingsessions. Det dansk-italienske har hun nemlig formået at videreføre i sin senest tilføjede titel.

Jeg ved fra mit mangeårige arbejde i Danmark som tolk og translatør, at der bor en del italienere her til lands, der fra tid til anden har brug for at møde et menneske, der kender både det danske samfund og det italienske, så der kan bygges bro mellem de to. Derfor har jeg lavet et italiensk afsnit på min coaching-hjemmeside, hvor jeg naturligvis tilbyder coaching om trivsel og karriereskift på italiensk, men også det, jeg kalder ”assistenza sociale”, hvor jeg assisterer med kontakt til diverse myndigheder. Det kan være småting, der er en udfordring for udlændinge”.

Man tænker måske ikke lige over det, men en tolk kommer ind i de helligste maskinrum i et samfund, og således har Carina Graversen en enorm viden, hun kan omsætte til praksis for fx en pårørende til en varetægtsfængslet: Carina ved præcis, hvad man skal gøre, og hvem man skal i kontakt med i sådan en situation, og som hun siger: ”Man er jo næsten altid i en sårbar situation, når man skal i kontakt med myndighederne. Og der kan jeg spare folk en masse tid, besvær og ubehageligheder”.

Carina Graversen oplever, at det er en gave at kunne hjælpe andre mennesker og bruge af sine menneskelige kompetencer: ”Når man underviser og tolker, skal man acceptere præmissen, at man mere eller mindre udelukkende skal formidle det, der bliver sagt eller er formuleret. Det er en rolle, jeg føler mig utrolig privilegeret over at udfylde. Men begge jobfunktioner kræver, at personen, der er formidleren, ikke bringer sig selv i spil. Og det var en af grundene til, at jeg valgte det her skift … for at komme tættere på de mennesker, jeg står overfor”, fortæller Carina Graversen.

Den sproglige udfordring ved coaching

Carina Graversen er gået til sin nyeste overbygning med samme faglige grundighed som sit øvrige arbejde. For selvom hun mestrer italiensk som en italiener, så er coaching ikke kun et spørgsmål om at sætte sig ind i en terminologi. Det handler om at sætte ordene sammen, så de får den rette betydning. Det er det, uddannelsen handler om: At lære at stille spørgsmål, så ordene vender rigtigt og får klienten til at tænke på en ny måde.

Derfor købte Carina en italiensk bog om coaching, rådspurgte sit netværk og bad om feedback fra sine første klienter for at få fagudtrykkene på plads, men allermest for at få grebet om HVORDAN, man formulerer sig inden for coaching på italiensk, så spørgsmålene får den rette effekt: ”Det er ikke bare en glose som i en retssal, du skal kunne, det handler også om at få det formuleret med omsorg og kærlig opmærksomhed. Der skal kulturel nuancering ind over, så spørgsmålene opfattes, som det var intentionen”, uddyber Carina.

Coaching: Fra dansk til italiensk

Uddannelsen fra Sofia Manning er opbygget efter en dansk coachingmodel, som ikke findes på italiensk. Det skulle Carina også finde ud af at gebærde sig i som coach for italienere: ”De seks trin, som Manning introducerer, er min struktur, og den er på dansk. Jeg oversætter min opbygning af mine sessions til italiensk, mens jeg coacher. Samtidig sker der det, at jeg begynder at tænke på italiensk, for det gør jeg, og derfor begynder jeg at formulere mig på italiensk i hovedet, men udgangspunktet er stadig dansk”.

Det lyder komplekst, men som professionel tolk kan Carina være to steder på samme tid, for hun kan rejse mentalt i tid og rum. Fx kan hun stå i Københavns Byret og mangle en glose og så tage ned i sin fars køkken i Italien og hente den glose ud af den sammenhæng, hvor hun lærte den første gang, og i samme øjeblik er den tilgængelig i hendes vokabular i retssalen, uden at nogen lagde mærke til, at hun kortvarigt var væk. På samme måde er hun til stede parallelt, når hun coacher på italiensk ud fra en dansk struktur, hvor det ene sprog er der, selvom det er usynligt.

Coaching er allerede en usynlig kappe i Carinas garderobe, og uden at jeg ved det, er jeg blevet prikket på skulderen og coachet til at spørge mig selv, hvorfor jeg ikke vælger at drikke decaf-kaffe, når koffeinholdig kaffe får mig til at ryste efter blot to kopper… Ja, hvorfor gør jeg ikke det?

Af Caroline Qvist Abel