Skal I giftes i Italien?

Bryllup Italien

Vi får mange henvendelser fra kunder, som skal giftes i Italien, og eftersom der er mange praktiske og bureaukratiske ting, man lige skal have styr på for at blive viet i Italien, har vi lavet dette indlæg, hvor vi opsummerer, hvilke dokumenter der normalt skal indhentes og oversættes.

Disse dokumenter skal I bruge

Italien er et stort land med mange regionale forskelle, men vores erfaring viser, at de italienske kommuner stort set altid efterspørger følgende dokumenter:
• Ægteskabsattest
• Fødselsattester/personattester for begge parter

Ægteskabsattesten kan I enten hente ved at møde personligt op på jeres kommune, eller I kan bestille den på www.borger.dk, hvorefter I vil den modtage den med posten. Vær opmærksom på, at der sagtens kan gå op til et par uger, inden I modtager den. Fødselsattesterne/personattesten kan I få udstedt af jeres kirkekontor, som I finder på Sogneportalen www.sogn.dk. Husk altid at bede om at få tilsendt de forskellige attester i papirformat, da de italienske myndigheder er vilde med rigtige underskrifter og mindre vilde med digitale signaturer.

Hvis I har været gift før

Hvis I er skilt, vil dette stå under jeres civilstand på ægteskabsattesten. Hér skal I være opmærksomme på, at italiensk lovgivning kræver, at man for at indgå et nyt ægteskab i Italien skal have været skilt i mindst 300 dage. Hvis I har været skilt i mindre end 300 dage, skal I faktisk medbringe en samtykkeerklæring fra jeres tidligere ægtefælle.

For at kunne bevise, at I har været skilt i mere end 300 dage, er det nemmeste, at I beder den kommune i Danmark, der udsteder jeres ægteskabsattest, om at påføre skilsmissedatoen på ægteskabsattesten under jeres civilstand. Dog oplever vi tit, at ikke alle danske kommuner er villige/ i stand til at påføre denne dato direkte på ægteskabsattesten. I så fald skal I også have oversat jeres skilsmissebevilling(er) samt en retskraftpåtegning for hver bevilling. Disse dokumenter får I udstedt af Statsforvaltningen. Det er meget vigtigt, at I specifikt beder Statsforfatningen om at udstede retskraftpåtegningen på DANSK og ikke på engelsk, da vi ellers ikke kan oversætte den.

Hvis en af jer (eller begge) er skilt, vil det således være følgende dokumenter, I skal indhente:
• Ægteskabsattest
• Fødselsattester/personattester for begge parter
• Skilsmissebevilling(er)
• Retskraftpåtegning(er)

Oversættelse af dokumenterne med translatørstempel

Når I har indhentet alle de nødvendige attester mv., skal I have dem oversat af en translatør, der laver en bekræftet oversættelse. Det er det, som de italienske myndigheder på godt ”italiensk” kalder en ”sworn/official translation”. Translatøren oversætter alle jeres dokumenter og sætter sit translatørstempel, hvormed han/hun garanterer, at der er tale om en fuldstændig og nøjagtig oversættelse af de vedlagte dokumenter.

For at lave en bekræftet oversættelse bliver alle originale dokumenter hæftet fysisk sammen med oversættelsen og derefter bundet sammen til ét samlet, uadskilleligt hæfte. Da I skal sende den bekræftede oversættelse (hæftet) ned til den italienske kommune, som så arkiverer den, skal I være opmærksomme på, at I ikke får jeres originale attester/dokumenter tilbage.

Legalisering og apostille

Når dokumenterne er blevet oversat, skal de legaliseres. Denne proces er med de nye regler fra juli 2017 blevet lidt mere krævende end før i tiden; før kunne man bare få en såkaldt apostille sat direkte på oversættelsen hos Udenrigsministeriet. Nu skal oversættelsen (eller rettere sagt: translatørens påtegning) først legaliseres af Dansk Erhverv (som sætter et stempel), hvorefter oversættelsen skal til Udenrigsministeriet, som så legaliserer Dansk Erhvervs stempel med en apostille.

Hér skal I så være opmærksomme på, at nogle italienske kommuner ikke vil nøjes med, at der kun sættes en apostille på Danske Erhvervs stempel: De kræver nogle gange, at der også sættes en apostille på samtlige originale dokumenter i oversættelsen (fødselsattester/personattester, ægteskabsattest, evt. skilsmissebevilling(er) mv.). Dette skal I huske at have afklaret med den italienske kommune eller jeres evt. bryllupsarrangør, så I ikke risikerer at sende en oversættelse afsted, som kommunen ikke vil godtage.

Når alle dokumenter så er indhentet, oversat, legaliseret og sendt ned til Italien, bør den bureaukratiske (= kedelige) del af bryllupsplanlægningen i hvert fald være overstået – så er der plads til alt det sjove.

Dette indlæg er vejledende, og vi anbefaler derfor altid, at I henvender jer til den pågældende kommune i Italien, da der kan være særlige krav, der gør sig glædende i den enkelte kommune. Uanset om I selv kommunikerer direkte med den italienske kommune, eller om I benytter en professionel vielsesservice, anbefaler vi, at I starter i god tid, da processen indebærer adskillige trin og aktører.

Alpha-Lingua hjælper gerne med hele pakken

Hos Alpha-Lingua kan vi hjælpe jer med oversættelse af dokumenterne, efterfølgende legalisering af oversættelsen samt forsendelse af hele dokumentpakken til kommunen i Italien alt efter jeres ønsker og behov. Giv os et kald eller skriv en mail for mere info og priser.
– Rigtig meget held og lykke med jeres bryllup!

Skrevet af Silvia J. Lariani

Foto © copyright: Daniela Katia Lefosse