Retsstaten under pres: Alpha-Lingua tolker på Christiansborg

Alpha-Lingua tolker på Christiansborg

Mandag den 6. december 2021 var Paulina Lundén, polsk tolk hos Alpha-Lingua, engageret til at tolke under arrangementet ’Retsstaten under pres’, der var arrangeret af DJØF og FORSEA og omhandlede retsstaten i Europa, retsprincippet og domstolenes rolle, retsstatens betydning for borgerne, menneskerettigheder og risici ved lovgivning i krisetider. Blandt de inviterede var en lang række profilerede danske dommere, advokater og politikere – og fra Polen, dommer Bogdan Jedrys.

Polsk dommer på besøg i Danmark

Bogdan Jedrys var inviteret i sin egenskab af frivillig dommer, fordi retsstaten i Polen kritiseres internt og eksternt for at sætte retsstaten ud af spil. Bogdan Jedrys præsenterede den politiske situation i Polen som indledning til en gennemgang af, hvor let det er at miste retsvæsnets uafhængighed i, hvad Jedrys kalder uvenlige omgivelser.

Tolken under pres

Paulina Lundéns opgave bestod i at tolke spørgsmål fra salen og diskussionerne i den forbindelse og i øvrigt tolke programmets øvrige indslag fra dansk til polsk for Bogdan Jedrys, men ikke Jedrys’ egen præsentation, da han gav den på engelsk.

Paulina Lundén var spændt, som de fleste af os kender det, som op til eksamen. For selvom man har arbejdet som professionel tolk i en lang årrække, kan man i sin egenskab af tolk aldrig helt vide, hvilke emner og dermed hvilke præcise termer, der bliver behov for at have indsigt i:
Når man tolker i Folketinget for nogle af Danmarks største kapaciteter inden for jura, kan man nok ikke undgå en vis præstationsangst. Samtidig er det meget befriende at tolke for personer med så enorm en viden og erfaring, fordi de hviler i sig selv og kan forklare de komplicerede emner på en forståelig måde og formår at se begivenhederne i et helikopterperspektiv.”

Tolkning i Folketinget

Arrangementet ’Retsstaten under pres’ fandt sted i Fællessalen på Christiansborg, og Paulina sad både med på scenen under Jedrys’ tale for at kunne assistere ved spørgsmål fra salen, men også efterfølgende flankerede hun Bogdan Jedrys i en niche i salen, hvor hun hvisketolkede alle de øvrige indlæg og diskussioner fra dansk til polsk.

Da programmet var slut kl. 16, var der ros fra arrangørerne. Paulina Lundén siger selv om mødet med Bogdan Jedrys: ”Det var en fornøjelse at møde Bogdan Jedrys og tolke for ham, han er meget vidende og samtidig en varm og venlig person.

Alpha-Linguas tolkestab

Alpha-Linguas tolke benyttes både ved tolkninger i de danske retssale, hvor de altid er den uafhængige part og har fuld tavshedspligt, men også ved statsbesøg, konferencer og møder.

Ring eller skriv for et uforpligtende tilbud; vi kan bestilles til en time, en halv eller hel dag eller til længerevarende engagementer.

info@alpha-lingua.dk
Tlf.: 33 14 66 26

Skrevet af Caroline Qvist Abel