Min oversættelse skal bruges i udlandet – kræver det legalisering?

Når en bekræftet oversættelse skal bruges i udlandet, f.eks. i Spanien eller USA, kan modtageren, hvad enten det er en offentlig myndighed eller en domstol eller lignende, stille krav om, at den bekræftede oversættelse er legaliseret, for at den kan godkendes som et retsgyldigt dokument.

Alle lande har forskellige systemer. I nogle lande har man en faglig organisation, som giver en autorisation til sine medlemmer. I andre lande har man ingen anden ordning, end at oversætteren skal møde op hos notaren, som så bekræfter oversætterens identitet, men ikke oversætterens kvalifikationer.

Derfor kan det godt være, at man i modtagerlandet ønsker at få en bekræftelse af translatørens identitet og kvalifikationer. I Danmark er det Udenrigsministeriet, der foretager legalisering af dokumenter, herunder bekræftede oversættelser. En legalisering er en bekræftelse af underskriften på translatørbekræftelsen, og der skal derfor være en original underskrift på bekræftelsen. Siden den 1. januar 2007 har man brugt en såkaldt apostille som legalisering. Du kan læse mere om apostiller her og om Udenrigsministeriets legalisering af dokumenter her.

Alpha-Lingua sørger gerne for legalisering af den bekræftede oversættelse, så du slipper for besværet. Kontakt os på tlf. 33 14 66 26 eller send en e-mail på info@alpha-lingua.dk.