Hvad er juridisk gyldighed?

Juridisk gyldighed betyder, at et dokument er gyldigt ifølge loven. I praksis betyder det, at en oversættelse, der er stemplet af en translatør, er retsgyldig og kan bruges i relation til myndigheder og offentlige instanser i Danmark og i udlandet. Eksempler på dokumenter, der skal være retsgyldige, er testamenter, som skal forelægges i retssager og kontrakter mellem virksomheder, der samarbejder internationalt.