Hvad er konsekutiv tolkning?

Konsekutiv betyder ”efterfølgende”, hvilket forklarer tolkeformen konsekutiv tolkning, hvor tolken først lytter til kildesproget og derefter leverer sin oversættelse.

Når en tolk arbejder efter metoden konsekutiv tolkning, lytter han først til, hvad der bliver sagt, og han tager samtidig noter. Herefter gengiver han indholdet og budskabet. Det kan på forhånd aftales, at den person, der tolkes for, taler i en bestemt periode og derefter holder en pause, så tolken kan tolke. Konsekutiv tolkning er den mest udbredte tolkemetode ved afhøringer, møder, oplæg, foredrag og i retssager.