Debat om kvalificeret tolkning på årets Folkemøde

"Hvad kan Danmark lære af Norge og Sverige?”

Hvad kan Danmark lære af Norge og Sverige på årets Folkemøde?

Med titlen ”Kvalificeret tolkning – Hvad kan Danmark lære af Norge og Sverige?” er Carina Graversen blandt andre klar med en paneldebat på årets folkemøde på Bornholm:

FREDAG 16. JUNI KL. 13-13:30 ved J38 Kæmpestranden
Institut for Menneskerettigheder

Her kan du blive klogere på den såkaldte norske model for certificering af tolke.

Seniorrådgiver Leonardo Doria de Sousa fra Norge og COO for tolkeydelser Razvan State fra Sverige deltager i en paneldebat med de danske regionspolitikere Per Larsen (K) og Randi Mondorf (V) for at drøfte mulige løsningsmodeller til at højne kvaliteten af den tolkning, der leveres i Danmark.

Præmissen for debatten er: ”Med udgangspunkt i erfaringer og løsningsmodeller fra Norge og Sverige vil vi debattere, hvordan vi i Danmark kan lære af vores nordiske naboer, så vi kan sikre kompetent tolkebistand på bl.a. sundheds- og retsområdet.”

Alpha Linguas certificerede tolk og translatør Carina Graversen deltager også. Som medlem af Translatørforeningens tolkeudvalg har hun i de senere år arbejdet for at få indført en certificeringsordning for tolke i Danmark.

Folkemødet afholdes d. 15.-18. juni 2017 i Allinge på Bornholm.

Debatten finder sted fredag den 16. juni kl. 13:00. Se invitation og find yderligere oplysninger her (PDF-fil).