Alle er certificerede translatører og tolke hos Alpha-Lingua

Vi er alle certificerede translatører og tolke

Hos Alpha-Lingua er alle translatører og tolke certificerede gennem Translatørforeningen – foreningen er Danmarks ældste interesseorganisation for translatører og tolke.

Hvad indebærer certificeringen for tolke?

Kandidatuddannelse
Medlemskab af Translatørforeningen kræver som minimum en kandidatuddannelse i et fremmedsprog og/eller en specialiseringsgrad inden for oversættelse og tolkning. Desuden skal vi som medlemmer af Translatørforeningen leve op til foreningens etiske regler, der skal sikre en høj faglig og etisk standard i oversættelses- og tolkearbejdet.

Etiske regler
De etiske regler er opstillet på baggrund af den lovgivning, der indtil 1. januar 2016 var gældende for landets statsautoriserede translatører og tolke. Tolkeloven stillede bl.a. krav til kompetencer, ubestikkelighed, tavshedspligt og udførelsen af arbejdet; disse regler er implementeret i Alpha-Linguas forretningsgang.

Du finder Translatørforeningens etiske regler i deres fulde længde på foreningens hjemmeside: https://translatorforeningen.dk/certificerede-translatoerer-og-tolke/etiske-regler-og-faglige-forpligtelser/

Efteruddannelse
Translatørforeningen stiller også krav til vores kontinuerlige efteruddannelse, som vi hvert andet år skal kunne dokumentere. Siden dette indlæg blev udgivet i 2020 om vores fortsatte efteruddannelse i Alpha-Lingua, har vi bl.a. opkvalificeret os inden for udbudsret, erhvervsforsikring og pant samt cybersikkerhed og kontraktskrivning.

Hvad betyder certificeringen for vores kunder?

Titel
Certificeringen berettiger os til at kalde os certificeret i dansk og det fremmedsprog, vi hver især er optaget med. Den giver også mulighed for at underskrive os som ”Medlem af Translatørforeningen”.

Da vi alle er certificeret af foreningen, kan man fremsøge os på Translatørforeningens hjemmeside: Find translatør.

Stempel
Som certificerede translatører kan vi desuden udforme bekræftede oversættelser til brug over for myndigheder i ind- og udland. I forbindelse med legalisering hos Dansk Erhverv tildeles vi i øvrigt et unikt stempel, der bekræfter vores faglighed og ikke blot vores identitet.

Garanti
Certificeringen er således vores kunders garanti for, at vi er højtuddannede og erfarne inden for juridisk, økonomisk og teknisk oversættelse og tolkning, samt at vi efterlever en række krav og regler, der i sidste ende garanterer høj faglighed og tilsvarende kvalitet.

Vil du vide mere om Translatørforeningen, kan du konsultere foreningens hjemmeside.

Vil du i øvrigt læse om vores erfaring og specialer, kan du læse om hvert enkelt medlem af Alpha-Lingua her.

Skrevet af: Caroline Qvist Abel