Vil du møde en ægte Alpha-han?

Carsten Eilersen, Alpha-Lingua

Læs med om fortiden, fremtiden og den næste time set gennem Carsten Eilersens briller. I snart 30 år har han arbejdet som dedikeret fransk translatør og tolk, de seneste 24 år fra Alpha-Linguas kontorer i Kattesundet i det gamle Københavns latinerkvarter. En lang og stadig livlig karriere, der har budt på adskillige af de helt store straffesager og stadig byder på nærende udfordringer.

Motiverende indsigt

”Jeg har altid været motiveret af de store straffesager, der har pressens intensive dækning sideløbende med den igangværende efterforskning, fordi disse sager kræver tæt samarbejde med udenlandske myndigheder. I sådanne sager er tidsfristerne uhyre stramme, hvilket betyder, at sagens videre tidsmæssige forløb i praksis kan afhænge af translatøren. Translatøren bliver ofte bekendt med forhold, førend de bringes i pressen, og det bidrager til spændingen efterfølgende at se pressens behandling af sagen og dens udvikling.”

Den næste time

”En translatør og tolk skal have de faglige kompetencer på plads. Dertil skal man som selvstændig erhvervsdrivende hele tiden være omstillingsparat for at eksistere det følgende år. Da jeg for snart 30 år siden sprang ud som selvstændig, brugte man en skrivemaskine, hvis man selv tastede sine oversættelser. Hvis man ikke havde tid til selv at taste, brugte man en diktafon, hvorefter optagelsen blev afleveret til udskrivning hos en ”tastedame”. Siden kom tekstbehandling til, som efterfølgende blev suppleret med elektroniske oversættelsesværktøjer. Omstillingsparatheden gælder også på den meget korte bane, dvs. inden for døgnets 24 timer, hvor man med kort varsel kan blive indkaldt som tolk til afhøring hos politiet, f.eks. om natten, forud for et grundlovsforhør. Man ved aldrig, hvilke udfordringer den næste time bringer!”

Opgaver, der udfordrer

”Blandt de største udfordringer som selvstændig translatør og tolk bokser jeg især med kunders til tider meget optimistiske forventninger til en ekstremt kort leveringstid. Det kan være udfordrende at forklare, at kvalitet tager tid, men det er naturligvis en af de udfordringer, jeg tager op – for kunderne skal selvfølgelig nyde godt af vores høje og mangeårige erfaringsbaserede kvalitet inden for oversættelser. Opgaver inden for nye fagområder er endnu en god udfordring, da jeg i sådanne sager er nødt til at læse op på stoffet og stille spørgsmål til branchefolk, især til rekvirenten, som er fagperson.”

Sproget som kompetence eller tillæg

I dag er det blevet svært at uddanne sig til translatør og tolk, fordi uddannelserne stort set er afskaffet, og dermed de fagsproglige discipliner. I fremtiden vil der sandsynligvis være brug for højt kvalificerede oversættere og tolke, men markedsudviklingen synes dog at gå i retning af internationalisering med stadigt faldende priser, hvilket er en udfordring for kvaliteten. Dette kan give anledning til at overveje, om ens fremmedsprogskompetencer virkelig skal være ens største erhvervsaktiv eller om disse kompetencer alene skal være et tillæg til andre primære kompetencer.”