Skal du have oversat en attest?

Alpha-Lingua oversætter attester

Hvis du har dansk CPR-nummer, og alle oplysningerne er opdateret, har du mulighed for at få udstedt din personattest, vielsesattest, velsignelsesattest samt fødsels- og dåbsattest på dansk eller dansk/engelsk. De kan bestilles via borger.dk, og kan leveres som digital post, brevforsendelse eller til afhentning på et kirkekontor.

Hvis du er viet i den danske folkekirke eller på et rådhus, kan du også få udstedt din vielsesattest på dansk eller dansk/engelsk. Du kan læse mere på Personregistrering.dk. Hvis du er viet i et andet anerkendt trossamfund, kan du kontakte dem og spørge, om de kan udstede vielsesattesten på engelsk. Hvis ikke, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Alpha-Lingua.

Disse attester kan legaliseres direkte hos Udenrigsministeriet.

Man kan også få de kirkelige attester hos ethvert kirkekontor i Danmark, dvs. man behøver ikke finde den kirke, hvor den oprindelige attest er udstedt.

Alpha-Lingua oversætter alle attester
I Alpha-Lingua oversætter vi gerne personlige attester, der ikke kan fås på engelsk, dåbs- og vielsesattester i sager, hvor der er særlige komplikationer, samt alle andre attester, der skal bruges på engelsk.

Vi oversætter alle typer af attester til engelsk, fransk, italiensk, polsk, spansk og tysk.