Politi- og retstolkning i Danmark og Tyskland

I Danmark er det sådan, at når man arbejder som tolk og oversætter, kan man i princippet arbejde i hele landet for politi, retsvæsen og advokater, når man er optaget på Rigspolitiets tolkeliste.

Ingen overlap mht. tolke for politi og retsvæsen i Tyskland
I de tysksprogede lande er situationen en helt anden. I Tyskland, som er en forbundsstat bestående af 16 delstater, gælder der meget forskellige ordninger. Overordnet bruger de forskellige domstole kun de tolke, de har tilknyttet, og det samme gælder for politimyndighederne. Der er som regel ikke overlap, ligesom forsvarsadvokater normalt heller ikke bruger de samme tolke som politi og retsvæsen.

Godkendelsesproceduren er forskellig fra delstat til delstat
Med hensyn til retstolkning har hver delstat sin egen ordning, og en tolk bliver normalt godkendt til at tolke ved en bestemt ret eller i en bestemt retskreds. Godkendelsesproceduren er også forskellig fra delstat til delstat. I Hamburg skal man f.eks. aflægge en prøve hos indenrigsministeriet, hvor allerede godkendte tolkekolleger eksaminerer kandidaten. I Schleswig-Holstein skal der aflægges prøve for Oberlandesgericht, som er delstatens øverste domstol. I nogle delstater findes der prøver gældende for hele delstaten, og i andre er det lokale handelskammer ansvarlig for prøverne.

I Tyskland skal retstolke aflægge ed
For alle retstolke gælder det, at de skal aflægge ed på at ville tolke korrekt og samvittighedsfuldt. Eden aflægges enten generelt for en periode eller ved indledning af den konkrete retssag.

I Danmark findes ikke længere edsaflæggelse for tolke, men for mange år siden fandtes titlen ”edssvoren translatør og tolk”.

Når dansk politi og anklagemyndighed rejser til udlandet for at foretage en indenretlig afhøring, tager de ofte en tolk med fra Danmark, som kender sagen. Når det drejer sig om Tyskland, aflægger den pågældende tolk så ed i retten ved retsmødets begyndelse.