Hvad koster en oversættelse?

Prisen for en oversættelse beregnes altid på baggrund af den tekst, der skal oversættes.

Alpha-Lingua fastsætter prisen for en oversættelse ud fra det antal anslag, en tekst består af. Antallet omregnes til linjer, og herefter beregnes en pris afhængig af typen af tekst, hvor meget opsætningsarbejde, der ligger i at få oversættelsen til at ligne udgangsteksten, og så fremdeles.

Du kan læse om de forskellige typer oversættelse her: juridisk oversættelse, økonomisk oversættelse, teknisk oversættelse og oversættelse af erhvervssprog.

Derfor er det afgørende for os at få udleveret den tekst, der skal oversættes, før du kan få en eksakt pris på opgaven.

Hvis du ikke har teksten liggende i word-format, bedes du sende den til os som PDF eller hvad du har mulighed for – det skal blot være læsbart ned i den mindste tekst- og layoutdetalje.

Vær ude i god tid med din henvendelse

Enhver oversættelse kræver research og tid til gennemarbejdning af alle dens detaljer. Vi tager naturligvis også hasteopgaver, når vi har mulighed for det, men generelt er det mest hensigtsmæssigt for alle, at vi har god tid til at sørge for den bedst mulige oversættelse af din tekst.

Det kan være en god idé at orientere sig hos modtager af oversættelsen, inden du kontakter os, for at blive klogere på, om der er krav til oversættelsen, fx i form af efterfølgende legalisering el.lign.

Fortæl os, hvad du skal bruge oversættelsen til

Når vi ved, hvad formålet er med din oversættelse, kan vi tilpasse den med allerede grundlagte begreber og ord og til modtageren af teksten. Du må meget gerne stille en kontaktperson til rådighed, hvis der er noget, vi har brug for at få uddybet, ligesom det vil være en hjælp, hvis vi får udleveret relevant hjælpemateriale og fx tidligere oversættelser, du har fået udfærdiget.

Få en pris på din oversættelse

Vi ser frem til at modtage din tekst, så vi kan give dig et tilbud på opgaven: info@alpha-lingua.dk