Hvad er simultantolkning?

Alpha-Lingua forklarer

Ved simultantolkning oversætter tolken samtidig med, at kildesproget høres, eller tolken oversætter med få sekunders forskydning. Simultantolkning er således tolkning, der foregår samtidig med en tale, et indlæg og lignende. Simultantolkning kaldes også for konferencetolkning.

Hvornår egner simultantolkning sig bedst?

Simultantolkning kræver teknisk udstyr som tolkekabiner og/eller tolkeanlæg og er en metode, der som regel kun bruges i forbindelse med konferencer, hvor der er behov for, at udgangspunktet tolkes til flere sprog samtidig.

Er der særlige krav til simultantolkning?

Simultantolkning er en krævende disciplin, og derfor er det meget almindeligt, at der skal indhentes to simultantolke til det samme arrangement, for at kunne skabe et kontinuerligt flow i tolkningen. Tolkene har nemlig oftere brug for pauser undervejs; således kan de skiftes til at tolke.

Det er ikke alle tolke, der også kan simultantolke. Det kræver en særlig uddannelse at blive konferencetolk, og flere af Alpha-Linguas partnere har gennemført den krævende uddannelse. Vi har tilmed kontakter til konferencetolke i andre sprog end de sprog, der er repræsenteret i Alpha-Lingua.

Har du brug for en simultantolk, beder vi dig kontakte os på tlf. 33 14 66 26 eller e-mail info@alpha-lingua.dk.