Hvad er en apostille?

Apostille

En apostille er en påtegning fra Udenrigsministeriet, der bekræfter gyldigheden af en dansk myndigheds underskrift på et givent dokument.

Udenrigsministeriet kan altså ikke bekræfte udenlandske myndigheders underskrifter (og dermed udenlandske dokumenter) eller danske dokumenter uden en gyldig underskrift.

Derfor er en del af legaliseringsproceduren, at en oversættelse, der skal påtegnes med apostille, skal omkring en dansk myndighed, fx Dansk Erhverv eller notaren, før den kan få påsat en apostille.

Læs mere om legalisering her.

Hvor mange apostiller skal jeg have?

Som led i Udenrigsministeriets opdaterede regler er det nu et krav, at der skal sættes en apostille på det danske originaldokument (fx en vielsesattest), hvis der skal sættes en apostille på selve oversættelsen af dokumentet. Det betyder fx, at hvis man skal have legaliseret en oversættelse af tre attester, så skal man faktisk indhente fire apostiller – én for hver af de tre originale attester og én på oversættelsen. Alt dette er uddybet på siden om legalisering, som vi henviser til ovenfor.

Hvordan ser en apostille ud?

En apostille ser altid ud som ovenfor, uanset om den er udstedt i Danmark eller i et af de andre lande, der har undertegnet Apostillekonventionen via The World Organisation for Cross-border Co-operation in Civil and Commercial Matters hjemmeside. Læs konventionen på dit valgte sprog på www.hcch.net

Hvis der sidder en apostille på et dokument, der skal oversættes, oversættes den del af apostillen, der står på dansk, også til fremmedsproget (eller omvendt) og opstilles præcis, som den ser ud her ovenfor.

Vi henviser i øvrigt til Legaliseringskontorets hjemmeside for yderligere oplysninger om apostiller: um.dk/rejse-og-ophold/legalisering. På samme hjemmeside kan du også finde link til at se, hvilke lande der er tiltrådt konventionen.