De skjulte kulturforskelle i sproget

Kulturforskelle

Hvordan forklarer man vigtigheden af noget vigtigt, når det vigtige i en professionel sammenhæng ofte er usynligt for de fleste? 

Tolkes indsigt i kulturforskellene mellem de sprog, de tolker i, er en af grundstenene i selve det at tolke. Men de fleste tænker nok ikke over, hvad kulturforskellene går ud på, og hvilken betydning det har, at tolken er opmærksom på dem. Derfor handler dette indlæg også om vigtigheden af at prioritere professionel tolkning.

Tolkens indsigt i kulturforskelle mellem de sprog, de tolker i, er usigeligt vigtig for resultatet af deres tolkning, men den er en størrelse, der er usynlig for de fleste.

Kulturforskelle kan være usynlige, fordi du ikke er bevidst om dem. De kan være usynlige, fordi du ikke kender til dem. Og de kan være usynlige, fordi du står med en professionel tolk, som udligner forskellene gennem deres tolkning, fordi de har et indgående kendskab til de kulturer, de tolker mellem.

Det er ikke alle, der taler to sprog, der kan begå sig som tolk. En tolk skal kunne sikre, at alt, hvad der bliver sagt, lyder naturligt og formuleres, så den oprindelige mening kommer til udtryk på det andet sprog. Deri ligger kunsten, og derved sikres det bl.a., at ingen falder i usete kulturfælder.

Hvad er kulturforskelle?

Kulturforskelle kan være noget så simpelt, som at vi putter rå og ristede løg på vores hotdogs, mens en hotdog i Sverige serveres med rejesalat på! Ergo er en hotdog ikke bare en hotdog, hvis en dansker og en svensker taler sammen. Og det eksempel kan overføres på så mange forhold, at du ville blive ør, hvis der herunder var en punktliste med dem alle.

Kulturel etikette er en anden vigtig størrelse, og vi skal slet ikke så langt som til Japan, for at den slags kan være uhyre vigtigt eller anderledes end i Danmark. Vores nabolande Sverige og Tyskland går fx meget op i etiketten, når der er tale om forretningstolkning. I England er det vigtigt at vise en organisations og et produkts styrke og lægge den danske jantelov helt på hylden, når der skal handles.

Der er også de kulturelle tabuer, som fx i Frankrig, hvor det ikke er velset at starte en samtale ud med at spørge en person, hvad de arbejder med.

Hvad betyder disse kulturforskelle for kommunikationen?

I en samtale betyder kulturforskelle, at en svensker og en dansker i udgangspunktet ikke taler om den samme spise, når de sludrer om at spise en hotdog … og omfatter alle de misforståelser, der kan opstå, hvis danskeren og svenskeren ikke er klar over, at en hotdog i Sverige er noget andet end en hotdog i Danmark. Ligesom en dansker vil træde helt ved siden af til et tysk forhandlingsmøde, hvis han/hun tror, at det gælder om at gå direkte til sagen … for tyskerne forventer og regner med 10 høflige minutter med smalltalk, før de er klar til at forhandle om noget som helst.

Hvad betyder det, at tolken tager højde for kulturforskellene?

Det betyder kort sagt alt. Tolken kan nemlig inkorporere forskellene i selve tolkningen, således at de medvirkende parter ikke lægger mærke til, hvorledes de guides gennem de sproglige kulturforskelle, når tolken omsætter forskellene i samme sekund, som han/hun formulerer den ene parts sætninger til den anden. I eksemplet med hotdoggen kunne tolken i stedet for at sige hotdog vælge at forklare en dansk hotdog med dens ristede og rå løg og alt det andet fyld, der kendetegner en dansk hotdog. Altså oversætte konceptet/dyden/etiketten/tabuet, så kulturforskellen ikke kommer til at udgøre en risiko for forståelsen eller skaber en unødvendig betydningskløft.

Det betyder i tilfældet med kulturetiketten op til et forretningsmøde i Tyskland, at den danske mødedeltager – takket være den professionelle tolk – vil have mulighed for at være forberedt på den indledende samtale om lette og luftige emner, og vil blive anbefalet at møde op i skjorte og jakke, da påklædning også er et parameter, tyskerne går op i.

Hvad betyder det for dig?

Vælger du at lade dig ledsage af en professionel tolk, så betyder det altså, at du kommer godt af sted fremfor galt af sted, og at der tages vare på dig af en delvist usynlig skytsengel, der har din ryg både sprogligt og kulturelt.

Det kan nemlig også være tolkens opgave at formidle kulturforskellene forud for en tolkeopgave.

Book derfor din næste tolk gennem Alpha-Lingua og vær sikker på, at du møder forberedt op og kan udtale dig næste gang, talen falder på kvalitet og tolkning.

Af Caroline Qvist Abel