Vores medlemskab, din garanti

Alpha-Lingue er medlem af Translatørforeningen

Vores medlemskab, din garanti

– derfor er vi medlemmer af en brancheorganisation
Hos Alpha-Lingua er alle husets otte translatører og tolke medlem af en af branchens to organisationer, nemlig Translatørforeningen og Danske Translatører (tidl. Dansk Translatørforbund). Det er vi for at sikre vores kunder og den enkelte translatørs faglighed.

Garanti for faglighed

Et medlemskab af en brancheorganisation som Translatørforeningen og Danske Translatører betyder, at vi bliver holdt op på vores faglighed og kompetencer. Som certificeret translatør og tolk er det nødvendigt at være informeret om udviklingen i samfundet, i særdeleshed når den påvirker vores sprog. Hvilket den jo ofte gør. Det er nødvendigt at videreuddanne sig og være opdateret på den seneste viden inden for lingvistik, men også inden for de specialeområder, som vi hver især har taget til os – det kan være økonomi, EU-lovgivning, regnskab, familieret eller noget helt andet. Med andre ord: Vores fag kræver det, og vores medlemskab af den enkelte brancheorganisation sikrer, at det sker.
I Translatørforeningen sker det gennem et pointsystem, hvor medlemmerne årligt skal bevise deres deltagelse i pointgivende kongresser, på kurser m.m for at opretholde deres certificering. Vi skal altså konstant holde os orienterede og videreuddanne os for at blive ved med at kalde os certificerede translatører.

Sikkerhed i form af netværk ved oversættelse og tolkning

Vores medlemskab betyder desuden, at vi har et aktivt netværk af kollegaer, vi kan spare med. Dette er særligt vigtigt, idet der – desværre – ikke findes et eneste sprog, hvor samtlige ord og udtryk står nedskrevet i en ordbog. Derfor er det essentielt at sparre med ligesindede og kollegaer om fx oversættelse af nytilkomne termer inden for GDPR eller andre nye terminologiområder, der konstant bliver til i takt med at samfundet udvikler sig. Gennem vores brancheorganisationer mødes vi flere gange årligt i faglige og private sammenhænge, hvor vi udveksler erfaringer, opdaterer hinanden om nye regler, finder løsninger på fælles udfordringer osv. På denne måde kan vi også sikre, at enhver oversætter- eller tolkeopgave lander det rette sted, for hvis vi ikke selv har den nødvendige viden til at løse den, så kender vi sandsynligvis nogen, der har.

Etisk ansvarlighed ved oversættelses- og tolkeopgaver

Vores medlemskab betyder slutteligt, at vi arbejder under stort moralsk og etisk ansvar.
Vores fag byder os det, og tavshedspligten er et helligt åg, vi bærer med glæde. Ved at opstille klare retningslinjer sikrer brancheorganisationerne, at vi som medlemmer efterlever, hvad der inden for vores branche er defineret som etisk og moralsk korrekt i forbindelse med oversættelses- og tolkeopgaver.

Vores medlemskab, din garanti

Vores medlemskab er således din garanti for en veluddannet, professionel og etisk samarbejdspartner i enhver oversættelses- eller tolkeopgave.

Skrevet af: Caroline Qvist Abel