Vi har fået nyt speciale: Retslingvistik

Vi har fået nyt speciale: Retslingvistik

Retslingvistik er et bredt forskningsområde, der i en gren beskæftiger sig med at støtte efterforskere, advokater og domstole, når de skal forholde sig til et skriftligt bevismateriale, via forskellige sprogvidenskabelige metoder.

Når Alpha-Lingua bliver bedt om at oversætte eller tolke i en sag, er det af afgørende betydning, at vi forstår hele det apparat, vi er en del af. Det er en forudsætning for at levere en professionel oversættelse eller tolkning.

Alpha-Lingua fordybet i retslingvistikken

For tolke og translatører er det utroligt vigtigt at forstå de tekster, vi skal oversætte, helt til bunds. Vi går meget op i at finde de helt præcise juridiske termer og udtryk, når vi oversætter eller tolker. I retslingvistikken ser man på sproget på en helt anden måde, og det er spændende at få denne synsvinkel med i vores arbejde”, siger Ditte Andersen, spansktranslatør hos Alpha-Lingua, efter sin deltagelse i onlinekonferencen: ”Trusler, tavshed og tale. Hvad ved vi om truslers rolle i samfundet?”, der blev afviklet af Københavns Universitet her i januar 2021.

Konferencen var årets første led i den efteruddannelse, alle translatører og tolke hos Alpha-Lingua konstant bygger ovenpå (læs mere om Alpha-Linguas efteruddannelse i dette indlæg: En branche i evig bevægelse.

Den gren af retslingvistikken, som Alpha-Lingua har set nærmere på, er det sprogvidenskabelige felt, der anvendes til at analysere den sproglige andel af et givent bevismateriale. Det kan dreje sig om alt fra åbenlyse trusselsbreve til indirekte fjendtligheder formidlet på de sociale medier.

Feltet er forankret internationalt og har også vundet indpas her i Danmark, hvor særligt Københavns Universitet går foran med gentagne kurser inden for denne niche. Kurser, der netop henvender sig til både efterforskere, sprogfolk og advokater samt andre interesserede.

Retslingvistikkens anvendelse

Retslingvistikken benytter en række metoder, der fx kan afdække spørgsmålet om, hvem der kan være afsender af et anonymt brev, eller hvad den underforståede betydning i en persons udsagn er. Med retslingvistikkens værktøjer kan man også kigge efter sproglige finesser i en tekst, der vil opridse nogle sproglige træk, som fx tyder på, om en skribent har et andet modersmål end det, en given tekst er skrevet på. Metoderne giver ligeledes mulighed for at udforske, om man ud fra nogle sproglige mønstre kan knytte helt forskelligartede tekster til samme skribent.

Retslingvistikken kan med andre ord analysere det lingvistiske niveau af bevismaterialer og bidrage til at uddrage kriminelle motiver og planer ud fra fx antydninger og indforståede udtryk. Som Anne Simonsen, engelsktranslatør hos Alpha-Lingua, siger: ”Jeg har fået et udvidet perspektiv i min analyse af de tekster, jeg skal oversætte. Jeg er fx blevet mere opmærksom på, om man kan udlede noget underforstået ”mellem linjerne”, hvilket jeg så også gerne skal have formidlet i den oversatte tekst.”

Alpha-Lingua er eksperter i juridisk sprog

Vi i Alpha-Lingua arbejder konstant på at holde os opdaterede med alt inden for juridisk sprogbrug. Vi har selvfølgelig stort fokus på juristernes formuleringer, men det er også vigtigt at kunne gengive fx vidneudsagn helt korrekt. Her er retslingvistikken interessant, fordi den analyserer de enkelte udsagn, skriftlige som mundtlige, ud fra sproglige præmisser – fx antal udsagnsord i bydemåde, gentagelser af bestemte ord, grammatiske strukturer eller mangel på samme og så videre”, fortæller Ditte Andersen med stærk faglig begejstring.

Vil du også vide mere om retslingvistikken?

Københavns Universitet udbyder til august 2021 kurset ”Retslingvistik – Når sprog er bevismateriale”, som du kan finde på Copenhagen Summer University’s kursusprogram.
Skrevet af: Caroline Qvist Abel