Ukrainsk versus polsk og russisk

Ukainsk_oversættelse_alpha-lingua

Ukrainsk versus polsk og russisk

Som noget ganske nyt tilbyder Alpha-Lingua relæoversættelser til og fra ukrainsk, fx via polsk. Det gør vi, fordi det er en oplagt og ganske nyttig model, når man ikke har en ukrainsk-dansk translatør i sit interne netværk. Ydelsen har vi beskrevet i dette korte indlæg, der forklarer, hvad relæoversættelse og -tolkning er for noget.

Ukrainsk oversættelse hos Alpha-Lingua

Eftersom ukrainsk og russisk tilhører den samme sprogstamme, nemlig den østslaviske, kunne man foranlediges til at tænke, at en russisk translatør måske kunne være behjælpelig med en oversættelse mellem ukrainsk og dansk. Men selvom de to sprog minder om hinanden, er det ikke meget anderledes end, at dansk og svensk minder om hinanden. På grund af krigen i Ukraine har vi desuden erfaret, at det kan blive opfattet som problematisk, når en russer tager sig af en tolkning mellem en ukrainer og en dansker. Desuden har Ukraine gennem flere år iværksat en sproglov, der tager afstand fra russisk, for samtidig at styrke det ukrainske sprog.

I dette indlæg vil vi alligevel kort skitsere – for nysgerrighedens skyld – hvor det ukrainske sprog placerer sig i forhold til polsk og russisk, så du bliver klogere på, om du fx i en snæver vending kan benytte en anden oversætter eller tolk til det ukrainske – nu hvor der er mangel på ukrainske oversættere og tolke – helt uden at benytte et relæ, som vi gør hos Alpha-Lingua.

Er polsk sprog det samme som ukrainsk?

Paulina Lundén, polsk translatør og tolk hos Alpha-Lingua, udtaler her, hvorfor hun kun kan bistå med en relæoversættelse til og fra ukrainsk: ”Polsk og ukrainsk er lige så forskellige som dansk og hollandsk, så det ville ikke være muligt for mig at oversætte direkte til eller fra ukrainsk. Desuden benytter det ukrainske sprog sig af det kyrilliske alfabet, og det polske sprog af det latinske alfabet. Jeg har godt nok haft russisk otte år i skolen, så jeg kan godt læse det kyrilliske alfabet, men da russisk på det tidspunkt blev opfattet som ”besættelsesmagtens og fjendens sprog”, har jeg aldrig fået et tæt forhold til sproget.”

Er russisk det samme som ukrainsk?

Der skelnes mellem tre hovedgrupper i den slaviske sprogfamilie:

  • Østslavisk, som bl.a. er russisk og ukrainsk.
  • Vestslavisk, som bl.a. er tjekkisk, slovakisk og polsk.
  • Sydslavisk, som bl.a. er bulgarsk, makedonsk, serbisk, kroatisk, bosnisk og slovensk

Som man kan se, er russisk og ukrainsk i hovedgruppe sammen. Men kan en russer så oversætte ukrainsk? Vores svar er nej. For selvom sprogene har visse ligheder (sådan cirka 2 % er lig eller næsten lig hinanden), så adskiller de sig på flere. Der er fx kommet historier ud fra krigen om, hvorledes soldaterne tester hinandens nationalitet ved at bede om at få udtalt en shibbolet, som er et begreb for ord eller udtryk, som kun indfødte kan udtale rigtigt, for at kunne afgøre, om en person er fjende eller ven. En dansk shibbolet er fx sætningen: rødgrød med fløde.

Kyrillisk skriftsprog

En ting er udtalen, en anden skriften. Paulina Lundén var kort inde på, at man i Ukraine benytter det kyrilliske skriftsprog, mens man i andre af de slaviske sprog benytter fx det latinske alfabet, som vi kender det fra dansk. Årsagen til, at de slaviske sprog ikke alle benytter det samme skriftsprog, skal findes i, at der i de slaviske sprog er tæt sammenhæng mellem religion og alfabet. Det slaviske skriftsprog ”kirkeslavisk” eller kyrillisk blev således skabt (af Kyrillos) for meget lang tid siden til den ortodokse kirkes mission. Og derfor benytter man i Polen, der er overvejende romerskkatolsk, det latinske alfabet, dog med en tilføjelse af et ”personligt” tilpasset system af diakritiske tegn og bogstavkombinationer til gengivelse af de særlige slaviske lyde.

Et eksempel fra polsk er bogstavkombinationen ”rz” eller det diakritiske tegn, som over bogstavet her: ”ż”. På samme måde anvender man i Ukraine det kyrilliske alfabet med særegne tilpasninger, der ikke ses i det russiske skriftsprog. Ergo kan de to heller ikke fuldstændig sidestilles, og man kan ikke forvente, at en russisk translatør vil være fortrolig med forskellene.

Relæoversættelse mellem ukrainsk og dansk hos Alpha-Lingua

Cirka 38 millioner mennesker har ukrainsk som modersmål. Mere end 2 millioner af disse bor i Rusland, Polen og andre nærtliggende lande. Nu bor en endnu større del af disse mennesker rundt omkring i Europa, hvorfor der er akut behov for translatørydelser til deres dokumenter og tolke til deres samtaler her til lands. Derfor tilbyder vi relæoversættelser og relætolkninger, da vi således kan sikre den samme høje kvalitet og professionalisme, som Alpha-Lingua altid har været garant for. Og det gør vi via autoriserede translatører og tolke i og uden for Ukraine, der behersker ukrainsk og et af vores fremmedsprog.

Skrevet af Caroline Qvist Abel