Translatørkonference satte fokus på den faglige stolthed

Translatørkonference satte fokus på den faglige stolthed

Den 18.-19. september 2021 afholdt interesseorganisationen Translatørforeningen medlemskonference i Fredericia. Konferencen var tiltænkt som en revitaliseringsindsprøjtning til en profession, som ligesom mange andre, har lidt store afsavn under COVID-19.

Konferencen tilbød et fagligt stærkt program, hvor der også var afsat tid til at vække netværksmulighederne til live igen. Således formåede konferencen med en indirekte hovedoverskrift at styrke translatørernes og tolkenes fælles faglige stolthed. Og det var tiltrængt.

Danmarks livline til at forstå og kommunikere med resten af verden

Ditte Andersen, der er spansktranslatør og nyudnævnt næstformand i Translatørforeningen samt en del af konferenceudvalget, der stod bag initiativet, er meget tilfreds med udfaldet af konferencen: ”Det var en stor glæde, at konferencen blev til et arrangement, der bragte Translatørforeningens medlemmer sammen fra hele landet på tværs af sprog og interesser. Der var begejstring i luften fra første minut, og alle deltog ivrigt i de planlagte oplæg og debatter. Sammen fik vi udforsket nye aspekter af vores arbejde som tolke og translatører og samtidigt sat fokus på, at vi faktisk er Danmarks livline til at forstå og kommunikere med resten af verden. Foreningens medlemmer udfører hver og en af deres opgaver med største alvor, professionalisme og omhu, men eftersom vi oftest arbejder i kulisserne, er det sjældent noget vi skilter med, endsige taler om. Alt dette kom i centrum på konferencen. Netværk og faglige kompetencer blev dyrket, næret og udvidet, der blev udviklet og udvekslet nye ideer og tanker, og jeg er sikker på, at ingen af deltagerne gik fra konferencen uden at føle sig beriget både fagligt og menneskeligt.

Faglighed er en del af Alpha-Linguas DNA

Det ligger i Alpha-Linguas DNA at deltage og bidrage til en så fagspecifik konference, der netop er tiltænkt at styrke branchen. En branche som har lagt sig i selen for at finde ud af, hvordan den skal blive set og anerkendt for sin faglighed, eftersom statsautorisationen blev fjernet i 2016, og der som resultat ikke længere findes nogen egentlig måde at skelne mellem en professionel og en ufaglært oversætter eller tolk. Desuden passer det perfekt ind i kontorfællesskabets overbevisning om, at efteruddannelse er en kerneforpligtelse som professionel translatør og tolk.

Fire af Alpha-Linguas translatører deltog derfor på konferencen. Heriblandt Ditte Andersen, men også hendes kollegaer engelsktranslatør Anne Simonsen, der er tidligere formand i Translatørforeningen, italiensktranslatør Carina Graversen, der er medlem af og talskvinde for Tolkeudvalget, og polsktranslatør Paulina Lundén.

Selvfølgelig skulle vi være med!” Siger Carina Graversen og fortsætter: ”Translatørforeningens konference bestyrkede min professionelle identitet som tolk og oversætter på højeste niveau. Det var dybt inspirerende at være omgivet af landets ypperste fremmedsprogeksperter, og det var tydeligt at se, hvor afgørende det er for en branche og et fag at mødes personligt og udveksle erfaringer og oplevelser. Vi talte hinanden op og den faglige stolthed lyste ud af kollegernes øjne. Nu skal vi have formidlet vores værd og viden ud i samfundet, så man får øje på os og genskabt respekten for den hårde kompetence, vi besidder.”

Med eller uden accent?

For at ramme bredt og favne konkret, var blandt andre professor, dr.phil., Ocke-Schwen Bohn fra Aarhus Universitet inviteret til at tale om sin forskning i fremmed accent. Foredraget gav en yderst interessant forståelse af, hvilke virkninger og påvirkninger accent har på fx vores indlæringsevne, vores forståelse af hinanden og derved placering af personer med accent i faglige og sociale sammenhænge.

Paulina Lundén havde set frem til Ocke-Schwen Bohns foredrag om fremmed accent: ”Jeg blev bestemt ikke skuffet. Mange brikker faldt på plads under det foredrag. Jeg er født i Polen og taler selv med lidt accent, så jeg fik også bekræftet mine egne observationer om indlæring og udtale med fremmed accent. De præsenterede forskningsresultater er dog ret deprimerende – personer med fremmed accent bliver næsten på alle parametre vurderet dårligere end modersmålstalende i Danmark. Vi ser det ofte i den danske tolkeverden, at de danske tolkebrugere giver højere karakterer til de tolke, som har dansk som modersmål, end os, der taler dansk med accent, mens udenlandske tolkebrugere er meget mere tilfredse med tolke, hvis modersmål svarer til deres eget.   

Europa-Kommissionen kiggede ind

Efter disse berigende forskningsresultater inviterede konferencen inden for i Europa-Kommissionen, hvor Jens Johansen, der er repræsentant for Kommissionen i Danmark, bidrog med en fortælling om livet som oversætter i Europa-Kommissionen. Et indblik som er relevant for mange i branchen, eftersom Europa-Kommissionen fremover kommer til at udlicitere flere af sine oversættelsesopgaver til freelancere.

Konferencen var desuden bygget op om en række netværksaktiviteter, der blev sparket i gang af to erhvervspsykologer, Lasse Ljungholm og Michael Munch-Hansen, mens eftermiddagen bød på seks forskellige workshops om fagrelevante emner, bl.a. om legalisering, Europas nye digitale oversættelsesværktøj eTranslation og prissætning af oversættelser.

Anne Simonsen afholdt selv en workshop om bekræftede oversættelser og sagde afslutningsvis: ”De forskellige workshops var velbesøgte, og der var livlige snakke om de faglige oplæg. Jeg var medvært på en workshop om bekræftede oversættelser, og mit indtryk var, at mine kolleger fik en masse nyttigt input med sig.”

Det bliver spændende at se, hvad der sker herfra. Men ét er sikkert. Alpha-Lingua er med, hvor det sker.

Af Caroline Qvist Abel