Juridisk tolkning

Hos Alpha-Lingua tolker vi i juridiske sager for politi, advokater, offentlige myndigheder og virksomheder i sprogene til og fra engelsk, tysk, spansk, polsk og italiensk.
Ofte følger vi en juridisk sag hele vejen og fungerer som fast tolk fra den første politiafhøring, vidneforklaring, partsafhøring og hovedforhandling til forligsmæglinger, forhandlinger og den endelige domsafsigelse.

Tolke med indsigt i jura
Efter mange års erfaring som certificerede translatører og tolke inden for jura og retstolkning kan vi lynhurtigt sætte os ind i en straffesag eller en civilsag og i den for sagen relevante juridiske terminologi. Vi indgår derfor smidigt og professionelt i hele sagsforløbet og efterlever de højeste krav til tolkeetik.

Råd og vejleding
Som erfarne tolke er vi fortrolige med at tolke i både Danmark og i udlandet. Vi kan rådgive danske kunder om, hvordan man begår sig i et udenlandsk retssystem. I danske retssager kan vi ligeledes vejlede udlændinge, på deres eget sprog, om retssystemet i Danmark i relation til deres hjemland.

I forbindelse med juridiske tolkeopgaver og retstolkning oversætter vi også de juridiske dokumenter i sagen. Se mere under juridisk oversættelse.

For mere information kontakt os venligst på telefon 33 14 66 26 eller info@alpha-lingua.dk.