Forretningstolkning

Tolkning i forretningsmæssige sammenhænge

Forretningstolkning

Alpha-Lingua tolker for virksomheder ved forretningsmøder, forhandlinger, messer, pressekonferencer og virksomhedsbesøg i Danmark og i udlandet til og fra engelsk, tysk, spansk, polsk og italiensk. Som certificerede translatører og tolke med speciale i juridisk, økonomisk og teknisk sprog kan vi tolke på et højt fagligt niveau.

Forretningstolkning kaldes også dialogtolkning og konsekutivtolkning, som er synonymer for den eksakt samme disciplin.

Du bemærker ikke, at der er en tolk til stede
Idealet for en forretningstolkning er, at de involverede parter ikke indholdsmæssigt mærker til tolkens tilstedeværelse. Tolkene fra Alpha-Lingua har erfaringen og ekspertisen til at sikre, at du kan kommunikere ubesværet med dine udenlandske samarbejdspartnere uanset emnet.

Vi sætter os grundigt ind i din konkrete situation før tolkeopgaven, indtager en diskret position og tolker hurtigt og præcist.

Hvis der anvendes simultantolkning, påvirker tolkens tilstedeværelse ikke varigheden af det pågældende møde; dog skal der beregnes ekstra tid til tolkningens udførelse, såfremt der anvendes almindelig forretningstolkning, da tolken tolker i pauserne mellem det talte. Simultantolkning kræver derimod særligt udstyr og særlig træning, så det kan ikke benyttes i alle sammenhænge, og det er ikke alle forretningstolke, der kan simultantolke.

Andre ydelser hos Alpha-Lingua

Vi kan også assistere med oversættelse af juridiske, økonomiske og tekniske dokumenter. Se mere under juridisk oversættelseøkonomisk oversættelse og teknisk oversættelse.

For mere information kan du kontakte os på telefon 3314 66 26 eller info@alpha-lingua.dk.